5 facts om dåser

  1. Det tager op til 500 år for naturen at nedbryde en dåse.
  2. Der kan laves 88 nye øl – og sodavandsdåser ud af 100 brugte dåser.
  3. 9 ud af 10 dåser bliver returneret.
  4. Det kræver 16 gange så meget energi at lave en dåse ud af nyt aluminium, som hvis man bruger aluminium fra brugte dåser.
  5. Der går 159 tomme dåser til et cykelstel.

 

Danskerne vil gerne være med til at holde naturen ren, og det gør en forskel, hvad du og jeg selv gør. Tag f.eks. Miljøkajakken, hvor 800 frivillige sidste år samlede mere end 3,5 tons affald op fra Københavns havn. I Århus blev der samlet 178 kg op bare i juni måned. Bare ved at sejle en tur og fiske affaldet op. Danskerne vil gerne være med til at genanvende mere affald. Tallene viser, at vi allerede er i gang. Fra 2014 til 2016 steg genanvendelsen pr. dansker med 35 kg - eller hvad, der svarer til vægten af knap 4 rammer sodavand.

Men vi kan og skal gøre det bedre, for hver dansker skaber mere end 600 kg affald hvert år. Vi genanvender næsten halvdelen af affaldet fra husholdningerne, og er dermed godt på vej til at nå målet om at genanvende 50 procent i 2022.

Vi skal sortere mere og bedre

Men vi må ikke stoppe op, for så når vi ikke i mål. Mere og bedre genanvendelse af en høj kvalitet er centralt for omstillingen til en cirkulær økonomi. Dét bliver et centralt emne i den nye danske affaldsplan, som sætter rammer for, hvordan vores affald skal sorteres og behandles. Vi er forpligtede til at genanvende 65 pct. af affaldet fra husholdningerne og servicesektoren i 2035. Det betyder, at hver dansker til den tid skal genanvende over 100 kg mere end i dag. Det svarer til vægten af 11,5 rammer sodvand. Vi skal altså hver især sortere mere og bedre.

Kommunerne har en stor opgave med at sikre, at affaldsordningerne kan møde de nye krav. Det gælder både i forhold til affaldsspandene hjemme hos os selv, men også på genbrugspladserne og via storskraldsordningerne, hvor vi skal have sat turbo på at udnytte ressourcerne i affaldet. Kommunerne skal gøre det ”let at gøre det rigtige” med affaldet. Og de skal se sig selv som et led i kæden i et samlet affaldssystem. Det kommer kun til at lykkes, hvis de arbejder tæt sammen med både borgere og de virksomheder, som indsamler og genanvender affaldet.

Genanvendelse af plastik

Et af de materialer, vi skal genanvende mere af, er plastik. Det er godt, fordi det kan bruges til at pakke fødevarer ind i, så de kan holde sig længere. Men det er skidt, fordi det tit er svært at bruge plastik til noget fornuftigt, når det er blevet til affald. Hele verden kæmper med at finde de rigtige løsninger, og Kina ønsker ikke længere at modtage andre landes plastikaffald. Derfor skal vi i Danmark være meget bedre til at genbruge og genanvende plastikaffald frem for at brænde det af. Og vi skal undgå, at plastik ender i naturen. Begge dele sætter regeringen fokus på i den danske plastikhandlingsplan, som er på trapperne.

Ved at tænke cirkulært og bruge materialer som plastik og andre ressourcer i affaldet igen og igen – og genbruge og reparere materialer og produkter – kan vi både tage hensyn til miljøet og styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Og vi skal gøre det på en måde, så danske virksomheder får mulighed for at eksportere deres grønne og ressourceeffektive teknologier til et boomende verdensmarked. Det er nu, at virksomheder skal gribe mulighederne i cirkulær økonomi. Og hvordan skal det så blive til virkelighed?

En renere og rigere fremtid

Jeg vil komme med et eksempel. Hvis en vaskemaskine-virksomhed ejer vaskemaskinen i mit hjem, så bliver den designet og produceret, så den holder længst muligt. Maskinen kan repareres, hvis noget skulle gå i stykker, og når den er udtjent, tages den retur, og de dele som stadig virker kan blive til reservedele og bruges i nye vaskemaskiner. På den måde kommer materialestrømmene ind i lukkede cirkler, og de værdifulde råvarer bevares. Det er godt for miljøet, fordi der bliver et mindre forbrug af de materialer, som vaskemaskinen er lavet af, og der skabes samtidig meget mindre affald.

Det er afgørende, at vi brænder mindre affald af, og i stedet får den maksimale værdi ud af materialerne. Samtidig skal vi udnytte værdien af produkterne bedre gennem bæredygtigt design og forbrug. Opskriften på det findes i regeringens nye Strategi for cirkulær økonomi. Det er vejen til vækst, og jeg håber, at virksomhederne vil fortsætte kursen, så vi sammen kan skabe en renere og rigere fremtid for Danmark.