Møgbeskidte affaldscontainere lugter fælt. Specielt i sommerhalvåret, når det er varmt. Samtidig er de næsten altid fyldt med bakterier, og det kan vrimle med spyfluer og skadedyr som maddiker nede i dem. Selvfølgelig til stor gene og ubehag for både brugere, omgivelser og renovatører.

Problemet opstår, når folk smider husholdningsaffaldet direkte i containeren uden affaldspose og når poserne ikke er ordentligt lukkede eller er gået i stykker.

Mange forsøger med mellemrum selv at gøre deres tohjulede affaldscontainer ren ved at spule den med vand. Men ofte hænger lugten fast i skraldespanden, f.eks. fra reje- eller muslingeskaller. Fiskelugt er svær at få has på og så tyer de fleste til brug af  skrappere rengøringsmidler som klorin og Ajax. Sammen med en stor mængde vand bliver kemikalierne ledet direkte ud i jorden eller ned i kloaksystemet, hvor de forurener og derved belaster naturen unødigt.

En effektiv løsning på lugt- og bakterieproblemerne er at anvende containerforinger lavet af ethundrede procent genbrugsplast. De sikrer, at fugt og madrester ikke sætter sig i selve affaldscontaineren og afbrændes problemfrit sammen med andet dagrenovation. Afbrænding af containerforinger påvirker ikke miljøet, da der udvikles CO2 og H2O ved forbrændingen.

Fås i flere størrelser

Om sommeren er danskerne jo også vilde med at grille, og desværre ender asken fra kul eller briketter ofte direkte i affaldscontaineren, hvilket resulterer i, at renovatøren står i en stor støvsky, når containeren bliver tømt. Den situation kan undgås med en containerforing, som automatisk vil indkapsle asken. På den måde bliver arbejdsmiljøet for skraldemanden også tilgodeset.

Containerforinger kan fås i flere forskellige størrelser. De anvendes dels – og primært - i affaldscontainere hos borgerne, dels i de større containere hos renovatørerne. Men de fås også til de allerstørste containere, som bl.a. er placeret ved boligblokke, storkøkkener, havnemiljøer, på genbrugspladser og i industrien.

I landets kommuner kan det derfor være en fordel at investere i containerforinger i stedet for at udføre en vask af de forskellige store containere. Vask virker sjældent tilstrækkeligt og efterlader altid vand i bunden.

Containerforingerne leveres på rulle eller som løse sække og er nemme at montere for bruger og renovatør straks efter containeren er tømt.

Her er alt i alt tale om en enkel, billig og miljørigtig løsning på et hygiejnisk problem, der florerer i hele landet.