”Jeg synes at hele hovedlinjen er, at vi skal videre af den vej, som vi allerede er på – vi skal genanvende mere, og vi skal have mere af det ud på det konkurrenceudsatte markedet. Og dem der kan få den højeste værdi ud af materialerne, det er også dem, der skal få adgang til dem,” siger Lisbet Hagelund, der er sekretariatschef i Genvindingsindustrien. Vi er godt på vej, men der kan ske mere. ”I gamle dage var affald en ren udgift - det er det ikke i dag - og vi er nødt til at få noget mere økonomi i systemet. Den der kan skabe det mest værdifulde materiale, det er også ham/hende, der skal have adgang til at genanvende det. Det skal ud på markedet og konkurrere med de primære materialer. Og vi skal videre af den vej,” slår hun fast.

Flytte over i den cirkulære økonomi

Værdi i materialerne skaber den cirkulære økonomi. I cirkulær økonomi skal produkter og værdikæder designes således, at ressourcerne anvendes effektivt og kan genbruges og genanvendes uden at tabe værdi. I modsætning til en lineær økonomi hvor virksomhederne producerer varer, som forbrugerne køber og bruger en gang. Og derefter smider ud. ”Det der er forudsætningen for, at man kan flytte over i den cirkulære økonomi, er, at de der kan bruge materialerne skal konkurrere om dem og omsætte dem bedst muligt. Nu har man givet muligheder for mere effektive indsamlinger og at ”oppe” genanvendelsesmetoderne. Men i dag er det ikke sikkert, at du får materialerne, fordi du kan genanvende dem på en god måde, siger Lisbet Hagelund.

Teknologiudvikling i Danmark

Det affald, man ikke selv kan samle ind, kommer fra kommunerne. Der er indsamlingsstrømmene meget forskellige. Derfor kræver det forskellige teknologier at behandle affald fra de forskellige kommuner. Vejen frem er derfor bl.a. ensartede regler for sortering af affaldet i kommunerne.  ”Skal vi have mere teknologiudvikling i Danmark, så kræver det igen adgang til materialerne og ensartede affaldsstrømme. I stedet for at forfine én teknologi så må man i dag sprede sig og satse på flere teknologier. Indsamlingen skal matche genvindingsindustriens teknologi, der igen skal tilpasses markedet, der anvender de sekundære råstoffer. Det er svært med så mange forskellige paradigmer rundt omkring i kommunerne,” siger Lisbet Hagelund.  Genvindingsindustrien er rettet mod afsætning på det europæiske marked. ”Og der er nogle industrier ude i Europa, der meget gerne vil have de her råstoffer. Det er ikke affald men råstoffer. De har jo kvalitetskrav, og det er en kæde, der skal skabe værdi hele vejen igennem.”