Med Maabjerg Energy Koncept vil man opføre en anden generations bioethanolfabrik i Måbjerg mellem Holstebro og Struer og samtidig øge produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy, ligesom det biomassefyrede kraftvarmeværk Måbjergværket skal ombygges. Resultatet bliver en årlig produktion af 80 millioner liter bioethanol, ca. 50 millioner kubikmeter biogas samt el og fjernvarme svarende til forbruget i 25.000 husstande, og det vil give en CO2-reduktion på 264.000 tons. Projektudviklingschef Søren Holm Pedersen fortæller, at pointen med anden generations bioethanol er, at man i stedet for, som ved første generations bioethanol, anvender for eksempel sukkerrør eller majs, altså en fødevareressource, bruger man ved anden generation kun biorestprodukter, i Maabjerg Energy Koncept vil det være det halm, som ligger tilbage på marken efter landmændene har brugt det, de kan.

Affald som energiressource

Man bruger simpelthen affald som en ressource, fortæller Søren Holm Pedersen og peger på, at de tre anlæg også vil komme til at spille sammen, så der hentes yderligere fordele. I dag har vi et biogasanlæg og et kraftvarmeværk, og når vi får et bioethanolanlæg, siger vi, at vi har et bioraffinaderi. Kraftværker har nemlig typisk en overskudskapacitet, da der ikke bruges så meget om sommeren, men meget om vinteren, og den kapacitet kan vi udnytte til produktionen i bioethanolanlægget. Vi vil her årligt forarbejde ca. 300.000 tons halm, og til det bruger man damp, og den damp kan vores kraftværk levere, i stedet for at lukke den ud, som man nogle gange kan se fra kraftvarmeværker. Det er også en miljøgevinst. Og sammenspillet vil også gå den anden vej, forklarer Søren Holm Pedersen.

Lignin sparer CO2

Kraftvarmeværket leverer fjernvarme til 20-25.000 husstande baseret på 140.000 tons affald, hvoraf ca. 40.000 tons er dagsrenovationsaffald fra lokalområdet, og 100.000 tons er erhvervsaffald, hvor af ca. halvdelen kommer fra England. Men fremover vil vi kunne erstatte noget affald med et biprodukt, som vi får ud af ethanolfabrikken, kaldet Lignin. Det har samme brændværdi som træpiller, så på lidt længere sigt kan vi simpelthen erstatte det importerede affald med Lignin. Det giver både større forsyningssikkerhed og sparer CO2 udslip, fordi affald ikke skal sejles over Nordsøen.