Arbejdet som skraldemand er fysisk hårdt og har traditionelt været forbundet med udfordrende arbejdsvilkår i form af brosten, trapper og smalle porte. Det har Arbejdstilsynet fået fokus på, og i Viborg Kommune har man fået et påbud fra tilsynet om at gøre noget ved situationen i den gamle bydel.

”Adgangsforholdene er langt fra optimale i den gamle bydel, og da flere bygninger er fredede, har vi ikke mulighed for at ændre på rammere. Derfor har vi ved vores boligselskaber implementeret et intelligent affaldssystem med undergrundscontainere på områder, der er let tilgængelige for skraldemanden. Undergrundscontainerne har en rummelighed på fem kubikmeter og opbevarer borgernes affald under jorden, indtil en sensor i beholderen automatisk giver besked om, at beholderen er fyldt og skal tømmes”, fortæller Poul Møller, Affaldschef i Viborg Kommune.

Næste skridt er i løbet af 2015/2016 at udvide ordningen til at omfatte øvrige områder i den gamle bydel.

”Der kan være op til 75 meter fra den enkelte borgers bolig til nærmeste undergrundcontainer, men vi har endnu ikke modtaget klager på ordningen. Tværtimod hører vi fra flere borgere, at der er færre lugtgener fra de nye containere, og at det er en fordel”, fortæller Affaldschefen.