Nye indsamlingsmetoder

Den selvejende medlemsorganisation DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald) holdt for nylig en konference, hvor man gjorde status i forhold til ressourcestrategiens implementering med særligt fokus på nye indsamlingssystemer. Ressourcestrategien skal sørge for, at vi i Danmark i 2022 når en genanvendelsesprocent på 50 procent, når det kommer til genanvendelse af husholdningsaffald som f.eks. pap, glas, plast og madrester. 

Affaldsortering skal foregå landet over

For at målet kan nås, kræver det nye ordninger for sortering og indsamling af affaldet, og i kommunerne landet over har man de senere år været i fuld gang med at indføre og afprøve nye systemer, der skal gøre det lettere for både borgeren og affaldssektoren at sortere affaldet, så det kan gå til genbrug. Meldingen fra DAKOFA lyder, at den danske affaldssektor er godt rustet til fremtidens krav om ressourceeffektivitet, affaldshåndtering og genanvendelse.

Kommunerne og resten af sektoren har fingeren på pulsen og er i tæt dialog om at udvikle nye intelligente løsninger, der kan bidrage til at gøre sortering og indsamling så nem, effektiv og miljøvenlig som muligt

Adskillelse af affaldsfraktioner kræver mere logistik

”Kommunerne og resten af sektoren har fingeren på pulsen og er i tæt dialog om at udvikle nye intelligente løsninger, der kan bidrage til at gøre sortering og indsamling så nem, effektiv og miljøvenlig som muligt. Med kravet om, at vi i stigende grad skal sortere vores affald, får vi blandt andet behov for flere forskellige beholdere, der kan holde de forskellige affaldsfraktioner adskilt. Når beholderne skal tømmes ude hos borgerne, skal fraktionerne fortsat holdes adskilt, og det har ført til flere tømninger, øget trafik og mere logistik. De udfordringer er sektoren nu i gang med at se på”, fortæller DAKOFAs direktør Ole Morten Petersen.

(Artiklen fortsætter efter billedet)


Photo: Pixabay.com


Intelligente containere

Flere danske virksomheder har specialiseret sig i at producere affaldscontainere, og som konsekvens af udviklingen er tendensen i branchen, at man er begyndt at udvikle intelligente systemer, der kan måle fyldningsniveauet i de enkelte containere. På den måde kan man undgå tømning af beholdere, der kun er halvt fyldte.

Der er stor forskel på, hvor ofte beholdere er fyldte og skal tømmes. Placering og anvendelse har stor betydning for hyppigheden af tømning, og det giver derfor god mening, at branchen laver systemer, der automatisk kan måle fyldningsniveauet i containerne

Systemer skal registrere affaldsmængder

”Der er stor forskel på, hvor ofte beholdere er fyldte og skal tømmes. Placering og anvendelse har stor betydning for hyppigheden af tømning, og det giver derfor god mening, at branchen laver systemer, der automatisk kan måle fyldningsniveauet i containerne. Det kan være med til at sikre, at man kan leve op til de stadig stigende krav om billigere ordninger og samtidig honorere ønsket om reduktion af CO2-emission ved transport. Desuden vil det skabe grobund for eksport af danske teknologier, som er afprøvet og brugt i danske kommuner”, forklarer Ole Morten Petersen.