Flere og flere boligforeninger vælger at erstatte de traditionelle affaldsskakter og containere på hjul med nedgravede containere. Det kræver lidt ekstra af beboerne at gå ned med skraldet, men det har alligevel en række fordele, der opvejer gåturen. Det indså en række randrusianske boligforeninger for efterhånden en del år siden. ”Foreningerne har årligt sparet op mod 30 procent på driften, siden de indførte nedgravede affaldscontainere for cirka 10 år siden,” fortæller Søren Andersen Figen, der er lokalinspektør i administrationsselskabet Randers Bolig, som administrerer boligforeningerne.

Skåner ejendomsfunktionærer for tunge løft

De traditionelle løsninger afregnes efter volumen, så eksempelvis tømning af en container på hjul koster det samme, uanset om den er fyldt med affald eller ej. Men med de nedgravede containere afregnes der efter vægt, og det har ført til markante besparelser, der kan mærkes på beboernes driftsbudget. Da beboerne i sin tid stemte for løsningen, var det ellers primært for ejendomsfunktionærernes skyld. Når de dengang tømte affaldsskakter, indebar det en masse tunge løft, idet de skulle hive affaldssække op fra kælderen. Det var ikke gangbart, og derfor valgte man at indføre de nedgravede containere, som håndteres af kraner.

Færre lugtgener med nedgravede containere

Foruden at lette funktionærernes arbejde og give økonomiske besparelser, har containerne vist sig at have en sidegevinst, fortæller Søren Andersen Figen. ”Beboerne er mere opmærksomme på at få sorteret deres affald, end de var, da de brugte skakten. Dengang røg der flere glas og flydende madrester ned ad skakten, og det havde den uheldige effekt, at de blev fyldt med skidt og lugtede fælt. Det krævede en del ekstra arbejde for ejendomsfunktionærerne,” siger han. Det er udelukkende op til beboerne i foreningerne, om de vil ændre affaldshåndteringen, og da de randrusianske beboerne første gang blev præsenteret for idéen, var der ikke udelt begejstring. ”Nogle beboere var trætte af at skulle gå længere med skraldet, men da de fik fremlagt fordelene og besparelserne og indså, at man i forvejen skal bevæge sig for hente sine dagligvarer, kunne de fleste godt leve med at skulle bevæge sig lidt for at smide affaldsresterne ud,” siger Søren Andersen Figen.