Eftersorteringsanlægget er helt unikt, fordi det maskinelt kan sortere madaffald og plast ud fra restaffaldet for derefter at sende det til genanvendelse. Dermed udnyttes affaldet mest muligt – til stor glæde for miljøet.

Det prisvindende anlæg er det første fuldautomatiske sorteringsanlæg for husholdningsaffald i verden. Sorteringsanlægget kræver ingen manuel arbejdskraft i sorteringen og kvalitetskontrollen af genbrugsmaterialet.

97 % af alt bioaffald sorteret

Når alle de forskellige affaldsposer kommer ind på båndet, går sorteringsprocessen i gang. Affaldet sorteres ud fra materiale og farve ved hjælp af banebrydende systemer: ”Near-Infrared” (NIR) og ”Visual Spectometry” (VIS). Denne proces står for mere end 97 % af alt bioaffald.

Biddrager til cirkulær økonomi

Bioaffaldet bliver derefter samlet i containere og sendt til et biogasanlæg. Den biogas, der produceres fra bioaffaldet, benytter RoAF som benzin til deres skraldebiler. Poserne med andet affald bliver åbnet og transporteret til forskellige portaler, hvor affaldet bliver sorteret. Det er her, plastik og papir bliver opdelt fra andet affald.

Denne banebrydende teknologi betyder, at meget mere affald kan bruges som sekundære råmaterialer, der er en stor del i vejen til en cirkulær økonomi.