Datasystemerne har informationer om behovet for affaldsbeholdere, hvor affaldet opstår, og hvornår der er meget eller lidt affald i et område. Datastrømmen opstår, når renovationsmedarbejderen tømmer affaldsbeholderen, hvorved der samtidig sker en vejning af den mængde, der er i beholderen, GPS position, beholdernummer samt tidspunkt for tømningen bliver registreret. Jo flere data der samles op ved tømningen, desto bedre datagrundlag er der for optimering af bilernes rute samt justering af behovet for flere eller færre affaldsbeholdere.

Optimering af bilernes ruteplanlægning.

De moderne tømningsruter for renovationsbiler bliver udarbejdet via computersystemerne og efterfølgende sendt ud til chaufførerne på renovationsbilerne, der ligeledes har en computer indbygget i bilen. Efterfølgende sammenholdes computerens ruteforslag med den kørsel, som bilerne faktisk har haft. Justeringer af ruterne kan herefter indarbejdes således, at ruteplanlægningen tilpasses chaufførens ønsker og forbedringer. Såfremt der er udstyr i bilen til automatisk modtagelse af data fra et kørselskontor, er det samtidigt muligt at tilføje eller fjerne tømningspunkterne fra bilerne.

Effektiv håndtering af fejlsituationer

Sammen med tømningen af beholderne registreres også alle fejlsituationer eller ’ikke normale’ tømninger. Renovationsmedarbejderen vejer og registrerer hver beholder, men kan angive fejl og mangler i forbindelse med tømningen. Afgivelserne bliver straks sendt ind til kørselskontoret, som derved kan sende medarbejdere ud til adressen, finde beholderen via beholdernummeret og få serviceret og repareret beholderen. Det samme gælder, hvis renovationsmedarbejderen ikke har mulighed for at tømme beholderen. Her kan han via sin mobiltelefon dokumentere både i billede og tekst; hvorfor beholderen ikke kan tømmes f.eks. pga. manglende snerydning, eller biler der blokerer adgangsvejen til beholderen. Ved evt. efterfølgende afklaring kan både kørselskontoret og brugeren af beholderen gennemgå billeder og fejlbeskeder og derved sikre, at det er muligt at få tømt beholderen.

Fremtiden for affaldindsamling

I fremtiden må det forventes en endnu større grad af effektivisering af affaldsindsamlingen. Det gælder blandt andet en udvidelse af indsamlet data fra renovationsbilen. Allerede i dag er der apps til mobiltelefoner f.eks. til Android, der muliggør kommunikation med brugerne af affaldsbeholdere f.eks., hvis der ønskes ekstra tømninger, eller hvis man vil fejlmelde en beholder. Disse apps vil blive udviklet yderligere, og de gør det samtidig ekstra vigtigt, at dataindsamlingen i forbindelse med tømningen bliver meget præcist, så der hurtigt kan skabes et overblik over affaldsstrømmen. Det giver mulighed for optimering af indsamlingsruterne i de enkelte bydele, og det smidiggør hurtig ændring af ruterne med nye tømmefrekvenser og indførsel af nye affaldstyper. For at fremme brugerens indstilling til miljø er det nødvendigt at informationen fra brugerne ikke blot kommer hurtigt til kommunen - men også hurtigt fra kommunen til den udførende vognmand eller renovationsfirma.