Også når det handler om affald, er Danmark et lille land, for der skal volumen til, for at større automatiserede anlæg kan betale sig. ”At bygge højteknologiske sorteringsanlæg til f.eks. plast, metal og glas kræver store mængder affald, og i den sammenhæng er Danmark lille - svarende til en tysk storby. Men det er dog ikke umuligt i mindre skala, og der er i dag tre større anlæg i Danmark og et forsøgsanlæg, hvor mange forskellige teknologier bliver vist frem,” siger Bjørn Malmgren-Hansen, der er seniorspecialist ved Bio- og Miljøteknologi på Teknologisk Institut. Selv om vi borgere i stadig højere grad selv kildesorterer affald, er det nødvendigt med yderligere sortering i anlæg, for at opsplitningen kan blive så nøjagtig, at materialerne kan genanvendes. ”Endvidere er indsamling af affald i mange spande dyrt, og man vil også gerne gøre det nogenlunde nemt for borgerne ved at begrænse det,” påpeger Bjørn Malmgren-Hansen.

Robotsortering i Danmark

Nogle typer affald er forholdsvis nemme at sortere, mens andre byder på udfordringer. ”Specielt plast-fraktionen giver problemer pga. de mange forskellige plasttyper, der findes. Det skal splittes helt ud i de enkelte typer for at blive brugbart. Automatisk sortering foregår ved at nærinfrarøde (NIR) sensorsystemer ser plasten, mens den passerer på et transportbånd, hvorefter de fundne plasttyper fjernes med en lufttryksdyse eller en robot,” siger Bjørn Malmgren-Hansen. Nogle plastprodukter kan imidlertid være uønskede, da de giver problemer ved oparbejdningen, f.eks. en fugemassesprøjte med silikonerester eller videobånd. Teknologisk Institut i Odense arbejder med at udvikle robotter til at opnå en forbedret sortering af bl.a. plast i samarbejde med automatiseringsindustrien. ”Der er udviklingspotentiale i det her også til en række andre affaldsfraktioner som f.eks. elektronik og byggeaffald. Vi arbejder sammen med automatiseringsvirksomhederne for at bringe nye teknologier i anvendelse, der kan skabe arbejdspladser i Danmark og give mulighed for at eksportere løsninger til resten af verden, så det fører til både bæredygtighed og en regulær god forretning,” siger Jacob Kortbek fra Robotteknologi i Odense.