I øjeblikket er der 15 forskellige egenskaber, der kan gøre affald farligt. ”Det kan være den fysisk-kemiske sammensætning. Det kan f.eks. være brandfarligt eller eksplosivt - eller sundhedsskadeligt eller miljøskadeligt,” siger Marianne Munch Jensen, der er sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien.

Alle borgere har farligt affald

Alle borgere og virksomheder har farligt affald – det kan f.eks. være medicinrester, batterier eller malingrester. Som virksomhed skal man anmelde det til kommunen og fortælle om egenskaber og mængder. Man må heller ikke blande det farlige affald sammen med noget andet. Det skal være emballeret og mærket, og det skal håndteres af professionelle, så man ikke forurener jord og grundvand. Kommunen har pligt til at anvise, hvordan det skal behandles. 

 Cirka 40 procent farligt affald bliver genanvendt.

”Noget farligt affald er uønsket til genanvendelse, og noget kan bruges igen. Krystalglas indeholder f.eks. bly, som vi ikke ønsker at genanvende. Derfor ender det typisk på deponeringsanlæg,” forklarer Marianne Munch Jensen. ”En del af det farlige affald genanvendes – andelen ligger i øjeblikket på omkring 40 procent. Men der er også farligt affald, som vi vil have destrueret. Og der bruger vi specielle anlæg som Fortum Waste Solutions i Nyborg,” siger hun.