Der bor lige under 40.000 mennesker på Bornholm, men med op mod 500.000 besøgende turister i løbet af et år, kan det især i sommerhalvåret være svært at gisne om behovet for tømning af øens skraldespande. Det tog Bornholms Affaldshåndtering, BOFA, sidste år konsekvensen af, og etablerede flere steder på øen miljøstationer med højteknologiske affaldsbeholdere, fortæller Jan Paulsen, der er Afdelingsleder Genbrugscenter hos BOFA.

Tidligere var det nærmest rent gætværk, når vi sendte en vogn ud for at hente skrald. Vi forsøgte selvfølgelig altid at forudsige, hvornår en tømning var nødvendig, men det skete da, vi kørte til halvtomme containere.

”Tidligere var det nærmest rent gætværk, når vi sendte en vogn ud for at hente skrald. Vi forsøgte selvfølgelig altid at forudsige, hvornår en tømning var nødvendig, men det skete da, vi kørte til halvtomme containere. I dag har vi 13 miljøstationer med intelligente affaldscontainere, der hele tiden holder os ajour på, hvor fyldte de er, så vi ved præcis, hvornår der er behov for at køre, og hvornår der ikke er," siger han.

Niveaumåler giver besked

Rent teknisk fungerer de intelligente containere ved, at der er installeret censorer i de nedgravede affaldsdepoter. De måler affaldsniveauet og sender den information til BOFAs systemer, så det hele tiden er muligt at overvåge, hvor og hvornår der er behov bestille en entreprenør til tømning.

”Jeg har et kort over øen på min computer, hvor jeg hele tiden kan følge tilstanden af de 13 miljøstationer. Hvis en container er 80 procent fyldt, så bliver den markeret i gult på mit kort, og så er det ved at være tid til at komme forbi med en skraldebil," fortæller Jan Paulsen.

Således er der ikke længere faste tømningstidspunkter af affaldscontainerne på Bornholm, hvor der i stedet printes de nødvendige kørelister på dag til dag basis.

Spare mandetimer

Udover at spare både tid og penge ved kun at tømme containerne, når behovet rent faktisk er til stede, så har de intelligente containere også betydet, at der i dag er et mindre behov for oprydningsarbejde i sommerhusområderne.

Ligesom med affaldscontainere i sommerhusområderne, så kan det variere meget, hvor lang tid der går, mellem det er nødvendigt at tømme øens flaskekupler. Derfor undersøger vi nu muligheden for at få installeret censorer i dem også, så vi kun behøver tømme dem, når der reelt set er et behov.

”Tidligere blev vi ofte nødt til at sende medarbejdere ud til miljøstationerne, fordi det simpelthen flød med skrald omkring containerne. I dag bliver containerne aldrig overfyldte, og de er desuden også nedgravede, så der er kun behov for at dedikere et par enkelte mandetimer ugentligt til oprydning på stationerne mod op mod 24-25 timer tidligere," fortæller Jan Paulsen.

Den succesfulde investering i de 13 intelligente miljøstationer har nu givet BOFA blod på tanden efter mere. Jan Paulsen mener ikke, det er hverken nødvendigt eller realistisk, at de fastboende bornholmere får intelligente containere i deres nabolag, men tror på, at den nye teknologi kan være en stor gevinst andre steder i affaldshåndteringen.

”Ligesom med affaldscontainere i sommerhusområderne, så kan det variere meget, hvor lang tid der går, mellem det er nødvendigt at tømme øens flaskekupler. Derfor undersøger vi nu muligheden for at få installeret censorer i dem også, så vi kun behøver tømme dem, når der reelt set er et behov."