På trettende år leverer Aikan-anlægget BioVækst ved Holbæk biogas og certificeret kompostgødning til nærområdet på basis af husstandsindsamlet organisk dagrenovation. Det viser, at omdannelsen af organisk dagrenovation til værdifulde ressourcer kan klares med enkle løsninger.

25.000 tons organisk affald

I alt leverer 11 sjællandske kommuner organisk dagrenovation til Aikan-anlægget. Senest er Københavns Kommune kommet med i en forsøgsordning for borgere, som frivilligt har valgt at kildesortere deres affald. BioVækst modtager cirka 25.000 tons organisk dagrenovation. På nuværende tidspunkt er anlægget så godt som fuldt udnyttet, og en udvidelse til dobbelt kapacitet er undervejs. Aikan-anlægget har, siden det blev taget i brug i 2003, kørt uden nedetid. Det benytter standardteknologi, herunder almindelige landbrugsmaskiner, som hurtigt kan erstattes ved behov for service eller reparation. Produktionen er stabil og uproblematisk, uanset hvor godt der er kildesorteret – men bedre sortering giver mere biogas og mere kompostgødning.  De frasorterede ikke-organiske fraktioner sendes til Vestforbrænding, som er medejer af BioVækst.

Biogas-anlægget er et tilløbsstykke

Biogas fra Aikan-anlægget benyttes aktuelt til el-produktion og opvarmning, og det vil også kunne opgraderes til distribution via naturgasnettet eller til brug som brændstof i biler. Den certificerede kompostgødning afsættes til landbrug i området, hvor den erstatter importeret kunstgødning. Biovækst-anlægget er en de danske frontløber-virksomheder inden for cirkulær økonomi og recirkulering af ressourcer, og det fremvises derfor flere gange om måneden til grupper af internationale besøgende.