Der er store ressourcer at hente i vores husholdningsaffald. F.eks. kan to konservesdåser blive til en ny ringeklokke til cyklen, og et kilo aviser kan blive til 32 æggebakker. Og så slipper vi både for at skulle udvinde nye råstoffer og importere det udefra, hvilket er dyrt. Det fortæller Alan Sørensen, specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

Også madaffald kan genanvendes, da man kan lave biogas af det.

"Også madaffald kan genanvendes, da man kan lave biogas af det. Resterne af den produktion kan bruges til jordforbedring, så også næringsstofferne recirkuleres."

I Danmark skal vi i år 2022 genanvende 50 pct. af vores husholdningsaffald. I 2014 genanvendte vi 31 pct. af husholdningsaffaldet. Også EU stiller krav, og de vil formentligt blive strammere over de næste år, fortæller Alan Sørensen.

Spørg din kommune

Det varierer meget fra kommune til kommune hvilke ordninger, der findes for at komme af med sit affald. Nogle steder skal flamingo ned til restaffaldet, og andre steder bliver det samlet ind på genbrugspladsen.

I 22 kommuner sorterer man også madaffaldet fra til genanvendelse. Men alle kommuner sorterer, plastik, metal, glas, papir, pap og træ enten hjemme ved husstanden, i kuberne i lokalområdet eller på genbrugspladsen.

“Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge kommunen. Hvis du er usikker på hvor ting hører til, så er det bedre at smide den smadrede porcelænsskål eller mælkekartonen af pap ud med det almindelige husholdningsaffald. En fejlsortering kan i nogle tilfælde ødelægge et helt læs, og f.eks. porcelæn eller et ovnfast fad kan ikke genanvendes som glas,” siger Alan Sørensen.

Madrester og metalklips

Alan Sørensen nævner også emballage, der er smurt ind i mad. Det skal ud sammen med husholdningsaffaldet. Det kan f.eks. være en fedtet pizzabakke eller mælkekartonen.

Er der metalklips eller plast-tape på den pap-æske, du smider ud til genanvendelse, er det helt fint.

“Når man producerer ny pap eller papir af gammelt materiale, vil plast-lommer og tape flyde ovenpå, og metalstykker vil synke til bunds. På den måde får man sorteret det fra. Men man skal såvidt muligt forsøge at fjerne så meget plast og metal som muligt fra pap og papir inden man smider det til genanvendelse.”

Kommunen blander ikke dit affald sammen igen

Der knytter sig mange hårdføre myter til affaldssorteringen

“Mange tror, affaldet alligevel bliver blandet sammen i skraldevognen. Men den er også delt op i rum til de forskellige typer affald. Det kan borgerne bare ikke se, når de får hentet deres affald, og det gør myten meget sejlivet.”

Han fortæller, at kommunerne får penge for det affald, der bliver sorteret.

“Derfor ville det være temmelig underligt, hvis de blandede det sammen igen, når borgerne først har sorteret det.”