”Helt overordnet handler det om, at jo mere og bedre, vi alle sorterer vores affald, desto større chance er der for, at det bliver brugt igen til nye produkter. Når affaldet er sorteret, er det klart nemmere at genanvende, end hvis alt ligger hulter til bulter i en stor container. Så til en vis grad er det korrekt, at der ligger en fordel i at operere med mange forskellige genbrugsfraktioner,” konstaterer kommunikationskonsulent Niels Toftegaard, Dansk Affaldsforening. 

Når affaldet bliver brugt igen, har det en god miljøeffekt. Men det er også vigtigt at sortere det affald, der ikke kan bruges igen, fordi det indeholder miljøskadelige stoffer – her er bl.a. tale om asbest og tungmetaller. Den optimale situation er at bruge det affald, der kan genvendes og hindre forurening af miljøet.

Hvor gode er danskerne til at sortere deres affald?

”Faktisk er vi ret gode. Både den almindelige borger, der sorterer sit husholdningsaffald og landets erhvervsvirksomheder, der står med bl.a. byggeaffald og masser af emballage. Vi sorterer i dag en langt større andel af vores affald til genanvendelse. Så det går den rigtige vej, men vi kan selvfølgelig blive bedre.”

Det virker med to ekstra spande

Der er ifølge Niels Toftegaard to ting, borgere og virksomhedsejere skal være opmærksomme på i forbindelse med affaldssortering.

”Den ene er, at man altid sorterer de typer affald, som vi har på daglig basis. Og at man som tidligere nævnt til enhver tid og helt konsekvent har fokus på det farlige affald som f.eks. elektronik, kemikalier, batterier og elpærer. Der skal ikke pludselig ryge et batteri eller en brugt elpære ned til husholdningsaffaldet. Så det jeg vil appellere til er en grundig sortering med særlig opmærksomhed på det farlige affald.”

For vedvarende at animere os alle til at sortere vores affald, ligger der også et vist ansvar hos de forskellige affaldsselskaber.

”Det skal være så nemt som overhovedet muligt for borgerne at sortere affaldet. Det betyder, at der skal være god, iøjnefaldende mærkning på de enkelte affaldsfraktioner - og de skal være nemme at komme til. Der må ikke være en uoverstigelig barriere, hvor folk f.eks. skal rende flere gader væk fra, hvor de bor, for at kunne sortere affaldet korrekt. 

De fleste kommuner ruller med jævne mellemrum nye affaldsspande ud til borgerne, så de kan sortere alt affaldet. Det afspejler sig i genanvendelsesprocenten. Det virker, når vi får to ekstra spande. De fleste danskere vil gerne affaldssortere.”

I dag indsamles der affald fra 2,6 millioner danske hustande og godt 300.000 aktive virksomheder. Og det er forskellige genbrugsfraktioner, der er behov for i henholdsvis den private husholdning og erhvervsvirksomheden.

”Virksomhederne opererer med en langt større mængde affald. Til gengæld er den mere ensartet. Plastic og pap er to eksempler. Generelt kan man sige, at virksomhederne genererer en større, men mere homogen mængde affald. Selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det gør det nemmere at sikre god genanvendelse.

Produkter af kvalitet

De private husholdninger er til gengæld en stor pose blandede bolsjer. Mængden er mindre, og der er langt flere typer, som skal hentes flere steder fra. Det gør det dyrere og sværere at genanvende den slags affald. Men hvis man sorterer det daglige husholdningsaffald korrekt, er der ikke så meget mere at komme efter.”

En anden måde at genanvende på, som Niels Toftegaard godt vil slå et slag for, er direkte genbrug.

”Når man investerer i en ny sofa og skal af med den gamle, så sælg den på ”Den blå avis” eller aflever den i en Røde Kors-forretning i stedet for at smide den i containeren til stort brændbart. Vi kan også blive lidt mere bevidste omkring at sortere byggeaffald, når hjemmet skal renoveres. Det kan enten bruges direkte eller genanvendes på højt niveau.”

Og endelig har Niels Toftegaard et lille tip til virksomhederne om at producere produkter af kvalitet, så de holder længere. Desuden skal de designes smart, så de er nemme at reparere. Og det skal være billigere end at købe nyt. Vi skal kunne bruge vores ting i længere tid.

”Jo mere affald vi sorterer, desto større mulighed har vi for at bruge alle dele og ikke kun energiindholdet. Vi skal gå efter højeste fællesnævner.”