Danskerne søger i stigende grad mod byerne, og det lægger pres på infrastruktur og offentlige serviceydelser. Udfordringer som sundhed, miljø, vand og energi kræver intelligente løsninger, og for at imødekomme de udfordringer er flere byer begyndt at organisere sig som såkaldte ”Smart Cities”. Begrebet er en strategisk tilgang til byers digitale udvikling. En Smart City er også en organisatorisk tilgang til at involvere borgerne i at skabe rammerne for en innovativ by, der benytter mulighederne i digitalisering.

Digital udvikling

Smart Cities bliver målt på seks parametre: økonomi, mobilitet, miljø, indbyggere, levevis og styring. De seks parametre spiller sammen, og jo bedre de hver især er, jo bedre bliver byens udvikling. Den digitale udvikling sker i samspil med andre byer og erhvervslivet og handler om at nytænke områder som uddannelsessystemet, energiforsyning, intelligent affaldshåndtering og kulturelle tilbud. Eksempelvis kan kommunen levere information til digitale platforme, studerende kan tage fjernundervisning, og læger kan spare tid ved at benytte telemedicin. Ideen bag Smart City er at sætte skub på en digital udvikling, der bringer byerne ind i fremtiden, skaber erhvervsmæssig vækst og forbedrer de offentlige serviceydelser, så de lever op til borgernes krav om, hvad en moderne by skal tilbyde sine borgere.