”Byer og bygninger står for over 40 procent af de totale CO2-udledninger. Det er et enormt problem – men det giver os som arkitekter en unik mulighed for at lave de løsninger, verden behøver for at indfri FN’s Sustainable Development Goals og komme klimaudfordringerne til livs," siger arkitekt MAA samt stifter af og partner i Lendager Group, Anders Lendager, der tilføjer: ”I stedet for at se urbaniseringen, byrum og boliger som problemet, skal vi bruge det aktivt til at udvikle løsninger.”

Byggeaffald som en ressource  

Lendager Group har udviklet flere nye genbrugsteknologier til at sikre at bæredygtige lokale løsninger kan integreres i arkitektur og byudvikling uden, at det samlet set koster mere.  Det gælder bl.a. teknologier, der kan genanvende beton og mursten. Det er løsninger, som er udviklet under et konkret og lokalt projekt, men efterfølgende kan benyttes andre steder i verden. Traditionel byggeaffald bliver dermed en ressource, fordi cirkulær økonomi indgår i projektet fra starten.  ”Det er en forretningsmæssig god idé fra starten, hvis vi tænker nye metoder til genanvendelse af allerede eksisterende ressourcer. Det kan løse globale, bæredygtige udfordringer, fordi teknologierne ofte er skalérbare og kan benyttes i alle mulige andre sammenhænge. Og så er de i sig selv er en god forretning,” siger Ander Lendager.

Bæredygtigthed og vækst skal være forudsætninger

Han fremhæver samtidig, at en cirkulær tilgang til konkrete projekter kræver en innovativ vilje og forståelse samt en disruptiv tilgang til markedet. ”Det er ekstremt vigtigt at vide, hvad der er bæredygtigt for kunderne. For at forstå det må man inddrage hele værdikæden. Det giver en anden arbejdsproces, hvor bæredygtighed og økonomisk vækst er hinandens forudsætninger, og ikke modsætninger,” siger Anders Lendager.  Anders Lendager fremhæver vigtigheden af at identificere hvilke bæredygtige mål, det er muligt at inddrage i sin virksomhed. ”Hvis man ønsker bæredygtige resultater, skal man arbejde med mål. Hos os betyder det, at vi altid går efter højest mulige fællesnævner og skaber løsninger til gavn for både den enkelte beboer og bygherre - såvel som det lokalmiljø, byggeriet indgår i, og ikke mindst netop det globale klima. Vi gør det med udgangspunkt i visionen om den regenerative bygning. Bygningerne skal ses i en helhed, hvor både de forskellige elementer i bygningen, og lokalmiljøet bliver en samlet ressourcebank,” mener Anders Lendager.  

Mere politisk vilje efterlyses

Anders Lendager vurderer, at det i dag er lettere end for ti år siden at finde professionelle partnere, der ser mulighederne i bæredygtighed. Men han advarer samtidig om, at vi i Danmark ikke skal tro, vi er de bedste, selvom vi har gode erfaringer.  ”Der er mange bæredygtige bevægelser i gang, og tingene udvikler sig meget hurtigt, fordi mange investorer ser, at bæredygtige forretningsmodeller har samme vækstpotentiale som alle andre. Men vi mangler stadig at få politikerne til at fremme flere initiativer,” vurderer Anders Lendager, som peger på to konkrete områder, der kunne fremme den grønne omstilling:  ”Jeg mangler at se politikere, som f.eks. fastsætter nogle tydelige bæredygtige mål for offentlig byggeri eller får skabt nogle stærkere incitamentsmodeller for at omdanne affald til ressourcer. Det ville sætte fart på omstillingen og skubbe erhvervslivet i den rigtige retning.”

 

BETON: Genbrugsbeton vinder frem i Danmark

Peter Laugesen, Managing Director, PELCON

PAPIR: Det årlige eksportpotentiale for genanvendt papir er 600 mia. værd

Niels Søgaard, Administrerende direktør, DanFiber