Det er væsentligt, at man forstår, hvor farligt det er at arbejde med, og at man er velinformeret om arbejdsmiljøreglerne.

Asbestfibre er slidstærke og kan sprede sig i luften, hvor de kan ende i lungerne på mennesker eller i fødevarer via landbruget m.m. Det kan i værste fald føre til asbestose eller mavekræft hos mennesker, der udsættes for det i større grad.

Derfor er det vigtigt, at de folk, der arbejder med bygge- og anlægsaffald eller forurenet jord med asbest, er uddannet i håndteringen og benytter det rigtige udstyr.

”Det er væsentligt, at man forstår, hvor farligt det er at arbejde med, og at man er velinformeret om arbejdsmiljøreglerne. Det er selvfølgelig afhængigt af, hvad man arbejder med. Det kan være tagplader, som skal tages ned, men det kan også være, at asbesten skal fjernes fra overflader i vægge eller lofter. Hermed er der en risiko for, at asbeststøvet kan brede sig til fare for både håndværkere og omgivelser. Her skal udstyret være i orden, så man kan spærre ordentligt af,” siger Simon Stig-Gylling, sekretariatschef hos Dansk Asbestforening.

Alle håndværkere med uddannelse og det rette materiel kan sådan set arbejde med asbest, og derfor er det også vigtigt, at kommunerne kontrollerer og fører tilsyn med virksomheder og arbejdssteder, således at miljøreglerne overholdes.

Kommunerne skal føre tilsyn

Det asbestholdige materiale skal også skaffes af vejen på forsvarlig vis og deponeres de anviste steder. Det kræver viden om emballeringen og udstyr i form af eksempelvis de rette containere.

”Det er en del af virksomhedernes ansvar, men kommunerne har også et ansvar i form af pligten til at henvise til det rette sted for deponi og generelt et ansvar for at vælge virksomheder, der lever op til reglerne for at arbejde med asbest. Alle håndværkere med uddannelse og det rette materiel kan sådan set arbejde med asbest, og derfor er det også vigtigt, at kommunerne kontrollerer og fører tilsyn med virksomheder og arbejdssteder, således at miljøreglerne overholdes,” forklarer Simon Stig-Gylling og tilføjer, at der heldigvis er mange seriøse virksomheder i branchen, som tager deres ansvar alvorligt.