Selvom det for mange - især mindre - entreprenørvirksomheder kan virke som en unødvendig udgift, at skulle skifte ellers fungerende arbejdsmaskiner ud, så kan der være rigtig meget at hente. Ved i vid udstrækning at holde sig en opdateret og serviceret maskinpark, kan pengene nemlig hentes igen ved bedre produktivitet og mindre spildtid, fortæller Per Hedetoft, der repræsenterer Maskinleverandørerne.

Vedligeholdelsesgrad

”Det er klart, at det i sidste ende kommer an på entreprenørernes økonomi og arbejdsopgaver. En større virksomhed vil oftere kunne ombytte deres maskiner til de seneste modeller, end mindre virksomheder kan. Fælles for alle entreprenører er imidlertid, at det er utroligt vigtigt, de får deres maskiner serviceret regelmæssigt. En højere vedligeholdelsesgrad betyder nemlig både en længere levetid og en højere genforhandlingsværdi. Men det betyder også, at de rent faktisk fungerer upåklageligt, når der er brug for dem, så et byggeri ikke behøver sættes på standby, fordi en enkelt gravemaskine eller byggekran pludselig ikke virker”, siger han. Jo nyere udstyret er, des bedre er det også for miljøet. Siden slutningen af 1990’erne har EU nemlig gradvist indført strengere krav for maskinproducenterne for at sikre færre skadelige partikler i udstødningsgassen fra både bygge- og landbrugsmaskiner. De seneste krav - de såkaldte stage 4’-krav - trådte i kraft sidste år, men allerede nu snakkes der om yderligere stramninger, som kan komme til at gælde alle offroad-køretøjer i Europa så tidligt som fra 2018.

Effektivitet over timeløn

Per Hedetoft peger også på, at der er nogen helt centrale økonomiske fordele ved at have adgang til de mest moderne entreprenørmaskiner på markedet. De danske entreprenører og håndværkere kan nemlig ikke slå sig på prisen i forhold til for eksempel østeuropæiske arbejdere, men de kan i stedet vinde opgaverne, ved at have adgang til det mest effektive maskineri. ”Den danske arbejdskraft er godt nok bekostelig, men også veluddannet, så entreprenørerne får det største udbytte af deres medarbejderes evner, hvis de kan putte dem i den nyeste teknologi. Det er den måde, vi herhjemme skal gøre os selv konkurrencedygtige på, og det er mit indtryk, at de danske entreprenører udmærket er klar over, at det både kræver en stor maskinpark, der kan løfte enhver opgave på den mest effektive måde, og opdateret maskineri”, siger han. En anden grund til at holde sin maskinpark opdateret, er ifølge Per Hedetoft, at man som entreprenør kan gå hen og miste opgaver, hvis man ikke opfylder de nye miljøkrav.

CO2-krav

”Vi har allerede set eksempler på, at visse kunder stiller krav til, hvor meget CO2 og andre stoffer, som lastbiler og maskineri, udleder i forbindelse med byggerier. Ligesådan kunne man forestille sig, at kommuner for fremtiden gerne vil værne om deres grønne profil, og derfor stiller krav til, at de snerydningsmaskiner, der kører på deres veje om vinteren, skal overholde en lang række krav og grænseværdier af hvilke stoffer der udledes”.