Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, VHGB, er en stærk medspiller, når det drejer sig om at løfte vidensniveauet omkring genanvendelse af affald i bygge- og anlægsbranchen. Alle - fra den lille husejer til større bygherrer og kommuner - kan hente hjælp inden for et område, der er spækket med forskellige regelsæt, som kan være temmelig svære at overskue.

Cirkulær økonomi på dagsordenen

”Det arbejde vi gør i Videncenteret spiller i høj grad ind i den dagsorden, der hedder cirkulær økonomi. Der ligger i dag et meget stort ønske om at genbruge og genanvende, men når det er sagt, eksisterer der en reel risiko for at byggeaffaldet er fyldt med miljøproblematiske stoffer. Fokus er derfor rettet mod, hvordan affaldet bliver genbrugt korrekt i forhold til miljø og regler,” siger centerleder Anke Oberender, VHGB. Det handler bl.a. om at sortere affaldet korrekt og fjerne miljøproblematiske stoffer inden en nedrivning, så der står nogle rene fraktioner tilbage. På den måde er det lettere at sikre en høj miljømæssig kvalitet af de genanvendte materialer.

Gode rammebetingelser

”For at løfte den cirkulære dagsorden, kræver det et samarbejde imellem aktørerne i branchen, f.eks. bygherre og arkitekt, når der skal tages stilling til, hvilke materialer man gerne vil anvende i et nyt byggeri efter et gammelt er blevet revet ned, og der skal tænkes nye løsninger og strategier for det. Der skal fra starten være egnede rammebetingelser i form af f.eks. tid, økonomi, rette udbudsbetingelser til at identificere og fjerne de problematiske stoffer, sikre en selektiv nedrivning og høj kvalitet i materialerne til genanvendelse.”

Lang vej til målet

Regeringens Advisor Board for Cirkulær økonomi er netop kommet med nogle anbefalinger bl.a. om at udbrede selektiv nedrivning med henblik på at minimere værditabet af byggematerialer. ”Vi kommer til at se flere sammensatte materialer i takt med at nyere bygninger renoveres eller rives ned. Det giver også udfordringer i forhold til sortering og genanvendelse. Derfor spiller producenten ligeledes en vigtig rolle. Materialerne skal designes og produceres, så de kan skilles ad eller tilbagetages og oparbejdes til et ny produkt. Der er mange gode initiativer i gang, men der er stadig lang vej, til vi når helt i mål.”