Sådan lyder en af flere væsentlige konklusioner fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” – støttet af Miljøstyrelsen. Det slutter med en større projektrapport ultimo 2017.

”Omfattende laboratorieforsøg dokumenterer, at man fint kan anvende gammel genbrugsasfalt i langt større mængder end man gør i dag i ny varmasfalt. Det betyder, at den også kan bruges i de øverste asfaltlag på nye veje, uden at der bliver gået på kompromis rent kvalitetsmæssigt. Både kvalitet og holdbarhed vil være i top. Men det forudsætter selvfølgelig, at retningslinjerne for håndtering af genbrugsasfalt bliver fulgt. Den konklusion er ny i forhold til dagens praksis, hvor man primært anvender den gamle asfalt i de nederste asfaltlag,” siger faglig leder Ole Grann Andersson, Vejteam, Teknologisk Institut.

Samfundsmæssigt vil den ændring betyde, at man i branchen er i stand til at genudnytte eksisterende ressourcer bedst muligt, hvorefter man sparer på import af nyt bindemiddel og sten fra udlandet. Sparet import er lig med sparet transport, og dermed følger mindre udledning af CO2. Her bliver tale om en stor miljøgevinst. ”Jeg forventer, at der inden for kort tid bliver opnået en generel accept af, at der må tilsættes en større mængde genbrugsasfalt, når der skal anlægges nye veje. Forhåbentlig allerede i 2018.”