Det går én vej over det meste af verden – fra land mod by. I Danmark efterlader det en række tomme bygninger i landdistrikterne, som i mange år bare har stået efterladte hen. En række politiske initiativer forsøger at give førstehjælp til områderne. Det gælder for eksempel reglerne om fl eksboliger og økonomisk støtte til forskellige projekter. Grøn nedrivning sætter fokus på måden, man river tomme bygninger ned og genanvender byggematerialerne. ”Den positive vinkel er, at disse bygninger, både private og off entlige, er en ressource med mange muligheder. Byggeaffaldet fylder rigtig meget i den samlede affaldsmængde og der er miljøgevinster ved at genanvende en større del, i stedet for at sende det til forbrænding eller på lossepladsen.” fortæller Anders Christiansen, konsulent, Teknik & Miljø hos KL.

Genbrugte byggematerialer er en udfordring

Der er selvfølgelig stor forskel på kvaliteten af materialerne, men for eksempel døre, vinduer og spærtræ m.m. kan ofte være anvendelige – og mursten der er produceret, transporteret og bygget med én gang, kan man bruge igen til nyt byggeri. ”Udfordringen er, at det er dyrt at skulle fjerne de mange ofte meget giftige stoffer (PCB, asbest og bly m.m.), der er i mange af materialerne, og ved at skulle kildesortere affaldet. Mange kommuner ønsker flest bygninger væk for færrest penge. Værdien i sig selv af materialerne i de tomme bygninger står ofte ikke umiddelbart mål med arbejdet med at skulle skille materialerne ad og rense dem m.m., men her er det, at man må se på både den miljømæssige gevinst og fordelen ved at tilføre værdi til materialerne, så de kan sælges tilbage til værdikæden i kredsløbet,” forklarer han.

Overblik over byggeri og materialer

Værdiforøgelsen af materialerne kræver, ifølge Anders Christiansen, både teknologiudvikling og markedsføring, der gør det mere økonomisk attraktivt at sende materialerne ind i kredsløbet igen. Nye mursten sælges i dag for omkring fem kroner per sten, mens genbrugssten er lidt dyrere, men der et marked. ”Det gælder også for møbler fremstillet af godt genbrugstræ, hvor kvaliteten og historien er en stor del af prisen. I dag er der et grå/sort marked, hvor mange af de mest anvendelige materialer forsvinder fra bygninger og sælges videre, inden kommunerne er kommet til nedrivningsfasen,” siger han og tilføjer, at det gælder om, at kommunerne har en strategi, så de har overblik over sin bygningsmasse og dermed kendskab til materialestrømmen – og hvad det giver af arbejdspladser m.m.