Klorerede paraffiner er først for få år siden sat på Miljøstyrelsens liste over de mest giftige miljøgiftstoffer i Danmark. Indtil da, har man siden 1977 brugt stoffet som erstatning for det kræftfremkaldende PCB. Klorerede paraffiner findes derfor i mange danske bygningers fuger, og det skal man være opmærksom på både som beboer og som nedriver, da det giftigt for kroppen, siger Jens Jensen, formand for Dansk Asbestforening.

Det er vigtigt, at vi sætter fokus på de klorerede paraffiner, da de er helbredsfarlige miljøgifte, der findes i mange danske hjem

”Det er vigtigt, at vi sætter fokus på de klorerede paraffiner, da de er helbredsfarlige miljøgifte, der findes i mange danske hjem. Det er forholdsvist nemt at fjerne fugemassen og erstatte med noget nyt, der ikke indeholder giftstoffer, men det kræver stadigvæk specialister, som har det rigtige udstyr og kendskab til at gøre det,” siger Jens Jensen og påpeger, at man ikke selv skal forsøge sig med det, hvis man ikke har den rette uddannelse og kendskab til det.

”Man skal helt lade være med at røre ved fugemassen, for klorerede paraffiner er faktisk en olie, der ligesom andre olier kan optages i huden, og så er det, at stoffet bliver giftigt. I nedrivningsbranchen skal materiale med klorerede paraffiner behandles ligesom materialer med PCB. Hud og lunger skal beskyttes.”

Folk skal vide, at klorerede paraffiner er farlige, hvis man ikke håndterer og deponerer stoffet korrekt

Som beboer i en ældre bygning, hvor der er fuger, skal man sørge for at lufte ud hver dag, da de klorerede paraffiner sandsynligvis også vil fordampe og blande sig med luften i hjemmet.

Mere fokus i byggebranchen

Man er efterhånden ved at være opmærksom på det i byggebranchen, men fagfolk skal sørge for at rådgive og sætte fokus på klorerede paraffiner, mener Jens Jensen.

”Vi har en forventning til, at der snart kommer en handlingsplan fra Miljøstyrelsen. Folk skal vide, at klorerede paraffiner er farlige, hvis man ikke håndterer og deponerer stoffet korrekt,” slutter han.