Man genanvender cirka 98 procent af alt det affald, der kommer ud af at nedbryde en ejendom. Problemet er dog, at kommunerne mange gange ikke er klar over, hvorvidt en ejendom rummer alvorlige giftstoffer som PCB, asbest, bly med mere, og så bliver giftstofferne blandet op med de rene materialer, der genanvendes. ”Hvis man genanvender materiale f.eks. beton, der har rester af PCB, asbest , bly, olie og kemi, så kan giftstofferne trænge ned i grundvandet og forurene vores drikkevand, og så bliver vi altså alvorligt syge. Derfor er det alfa-omega at fjerne de miljøskadelige stoffer i forbindelse med nedbrydning,” siger Jens Jensen, formand for Dansk Asbestforening. PCB, der findes i bygninger bygget før 1977, hvor stoffet blev ulovligt, er kendt som ét af de mest giftige stoffer for mennesker og dyr. Stoffet kan let sprede sig og lagrer sig i vores fedtdepoter og i modermælk, ødelægger hjernens udvikling og gør os sterile.

Kommuner er uvidende

Der er stor uvidenhed omkring grundig sanering af ejendomme i kommunerne, hos bygherrerne og til dels også entreprenørerne, vurderer Jens Jensen. ”Hvis kommunen ikke har ekspertisen, så de have hjælp fra nogle uvildige rådgivere og specialister, der kan komme og registrere det her. Det burde indgå i ejendommens tilstandsrapport og BBR, hvad der findes af asbest, bly, PCB i bygningen. Så ved man, hvad man køber som boligejer. Bygge- og anlægsaffald er en vigtig ressource, der skal saneres for miljøskadelige stoffer inden genanvendelse,” siger Jens Jensen.