Vi er gode til at genanvende affald i Danmark, men i bygge- og anlægssektoren har det set lidt mere sløjt ud i en årrække, hvor byggeaffaldet ikke altid er gået til genanvendelse eller forbrænding, men til losse- og fyldpladser til deponering. Der produceres omkring 4,5 millioner tons byggeaffald i Danmark om året, hvilket er omkring en tredjedel af den samlede affaldsmængde i landet.

Flere årsager til nedgang

Simon Stig-Gylling, miljøkonsulent hos Dansk Byggeri, ser både tidernes ugunst, men også den usikkerhed der er skabt omkring materialernes indhold af for eksempel PCB og asbest, som blot en del af årsagen til nedgangen i genanvendelsesprocenten de senere år: ”Det kommer samfundet til gode at genanvende byggeaffaldet på en ordentlig måde. Der er både de synlige og usynlige ting i affaldet, og hvor plast, gummi og træ m.m. kan fjernes i efterbehandlingen af affaldet, så er de usynlige ting lidt mere problematiske. Det gælder de miljøfarlige stoffer og materialer, som skal fjernes, før bygningen renoveres eller rives ned, og som skal sendes i depot eller til forbrænding på Kommunekemi,” forklarer han.

Helt rigtigt initiativ

Miljøministeriet har, ifølge Simon Stig-Gylling, taget et godt initiativ med den nye anmelderpligt, der stiller krav om, at visse bygninger før større renoveringsopgaver og nedrivninger skal screenes og kortlægges for PCB, før arbejdet begynder. ”Miljøministeriet har gjort det rigtige og indført en anmeldepligt, som kræver screening og kortlægning af bygningen, hvis den er opført mellem 1950 og 1977, af bygherren. Det er et vigtigt skridt for at sikre en større genanvendelse, at man tager hånd om problemet ved kilden. Herved sikrer man, at vi ikke endnu en gang eksporterer miljøproblemet til næste generation, men at vi en gang for alle får identificeret stofferne og håndteret dem, inden det er for sent,” mener han.

Lang vej endnu

Der er dog stadig et stykke vej endnu, før det fungerer helt efter hensigten, fortæller Simon Stig-Gylling: ”Vi og andre parter på området har en kæmpe kommunikationsforpligtelse, så både entreprenørerne og mindre private bygherrer forstår det. Der skal informeres kraftigt om reglerne. Det er meget vigtigt, at vi ikke får miljøproblemer fremover, fordi vi har lukket øjnene for problemets omfang eller af ren og skær uvidenhed får skabt nogle uoverskuelige miljøproblemer, som rammer os alle sammen. Det kan også tage mange år endnu, før disse bygninger skal renoveres eller rives ned, og stofferne ligger bare og venter på, at der bliver taget hånd om dem på en ansvarlig måde.”