De fleste aktører på området vil gerne gøre tingene rigtigt, og der er sket meget på området for miljøsanering af de farlige stoffer, herunder PCB, bly og asbest, således at det resterende bygningsaffald kan indgå i den cirkulære økonomi med fokus på genanvendelse.

Det er i hvert fald opfattelsen hos Thomas Kingo, formand for Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen ved Dansk Byggeri:

Det er en vanskelig opgave at sikre, at tingene udføres korrekt, og derfor gælder det simpelthen om at vælge specialister til løsning af opgaverne.

”Selv om vi ser mange eksempler på, at der gøres et stort arbejde, så er der desværre også mange eksempler på, at arbejdet ikke bliver gjort godt nok. Det skyldes ofte, at man for eksempel vælger en dygtig rådgiver til kortlægningen, og så tror man, at man har gjort alt. Men selv den dygtigste har ikke en chance for at forudsige alt det, der gemmer sig i gamle bygninger, hvor stofferne kan gemme sig overalt,” forklarer han og understreger, at det gælder om at formidle og dele denne viden til både bygherrer og kommuner, som har ansvaret for at sikre en korrekt udsortering af de farlige stoffer fra byggematerialerne.

Realistiske budgetter

Ifølge Thomas Kingo er alle parter nødt til at forudse, hvad der kan ske i forbindelse med en miljøsanering, og det må man også tage højde for i budgetterne.

”Det er jo ikke os, der har bragt disse farlige stoffer ind i bygningerne, men vi har ansvaret for, at de bliver fjernet, sorteret og bortskaffet ansvarligt. Der er nødt til at være plads i budgetterne til, at man støder på uforudsete farlige stoffer. Vi kan sagtens håndtere dem, men jeg ser stadig eksempler på, at man har ’overset’ dem, og så blandes de med det andet byggemateriale og spredes ud i omgivelserne – og det er et stort problem,” påpeger han.

Indhent nødvendig viden

Bygherrerne og kommunerne har ansvaret for, at reglerne bliver efterlevet, og derfor er de nødsaget til at sikre sig den nødvendige viden. Det nye Videncenter for byggeaffald (VHGB) er en af vejene til at få formidlet viden til parterne.

”Det er en vanskelig opgave at sikre, at tingene udføres korrekt, og derfor gælder det simpelthen om at vælge specialister til løsning af opgaverne, der henholdsvis sikrer en ordentlig kortlægning og senere korrekt udsortering. Der skal i processen tages højde for uforudsete opdagelser inklusiv tilpasning af budgetterne dertil. Det er langt fra altid manglende vilje, men vi ser ofte et løft i vidensniveauet ændrer adfærden i positiv retning. Alle aktører må indstille sig på at indhente den fornødne viden på området, og jeg håber, at man flittigt vil gøre brug af det nye uvildige videncenter, så vi får tjek på området til gavn for os alle,” siger Thomas Kingo.