Har bygherren styr på de miljøfarlige stoffer, kan han sørge for, at affaldet bringes forsvarligt væk eller eventuelt behandles, så materialet kan genindgå i byggeri eller vejarbejde. Anke Oberender, leder af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, peger også på arbejdsmiljøet, som en vigtig årsag til foretage en grundig miljøundersøgelse.

”I dag er der kun særlige krav til PCB i lovgivningen, men det er vigtigt at screene for flere farlige stoffer, da det er afgørende for, hvordan man skal håndtere dem under nedrivningen,” siger hun og tilføjer, at de farlige stoffer skal identificeres og bortskaffes.

Målsætning for byggeriet

Ifølge Anke Oberender er det også vigtigt at overveje mulighederne i genbrug eller genanvendelse af byggematerialerne. Det er vigtigt fra begyndelsen af et byggeri at opstille en målsætning om, hvad man prioriterer, forklarer hun og peger på CO2-neutralitet eller en procentvis genanvendelse af en del af byggematerialerne, som eksempler.

”På lidt længere sigt kan det blive en fordel at kunne pege på en grøn profil og cirkulær tilgang til sit byggeri, men meget er også et økonomisk spørgsmål. Man må se på ressourcepotentialet og vurdere, hvad der kan betale sig at genbruge eller genanvende,” siger hun.