Nedbrydningssektionen, har over tiden opsamlet stor erfaring, fra de mange år som sektionen har eksisteret. Som medlem af Nedbrydningssektionen, er man underlagt visse krav, herunder NMK 96, der er gældende norm for medlemsvirksomhederne, samt div. krav til miljøsanering. Herudover er man omfattet af en uvildig kontrolordning, der sikrer at sektionens medlemmer udfører arbejdet efter reglerne. Der er dog ingen krav til at nedbrydningsvirksomheder i Danmark, skal være medlemmer af Nedbrydningssektionen, hvorfor der er mange virksomheder, der ikke er omfattet af ordningen.

Certificerede nedrivningsopgaver

I Nedbrydningssektionen mener vi, at kommunerne mangler at stille krav til arbejdets håndtering, herunder affaldets bortskaffelse, når de udbyder nedrivningsopgaver. Det er muligt, at dette skyldes manglende viden, men hvis man entrerer med Sektionens medlemmer, ville man sikre sig, at arbejdet udføres korrekt samt en genanvendelse på 95-98% af nedbrydningsmaterialerne. I Nedbrydersektionen ser vi ISO certificering af virksomhederne som en rigtig løsning for at standardisere og etablere et minimumsniveau. Hertil vil kontrol fra kommunernes side være et ”must”, når man vælger en virksomhed, der for eksempel ikke er med i Nedbrydningssektionen. Vi ser desuden et problem i, at medlemsvirksomhederne ikke konkurrerer på lige vilkår. Vi er oppe imod, ”meget” billige priser fra de mindre nedbrydningsvirksomheder og maskinstationer, der ikke spiller efter samme regelsæt, som Sektionens medlemmer. Her taler vi om forkert bortskaffelse af affaldet, hvor man ikke genanvender affaldet. I værste fald havner dette tilfældigt ude i naturen. Vi taler om forkert håndtering af miljøfarlige materialer, både i forhold til medarbejderne, der ofte fjerner dette uden korrekt beskyttelse, men også forkert bortskaffelse eller destruktion af miljøfarlige stoffer.

Korrekt nedbrydningshåndtering

Flere af vores medlemmer har prøvet at gå ind med billige priser for at komme i spil til de kommunale nedrivningsopgaver, for herefter at underentrere med en nedbrydningsvirksomhed, der ikke var omfattet af Nedbrydningssektionen. Her har man måttet konstatere, at det er umuligt at løse opgaven korrekt til de priser som licitationerne vindes til. Det må således være i alles interesse, at man får hold i dette og får lavet de tiltag, som skal til for at få branchens niveau hævet, og sikret, at vi lidt efter lidt får håndteret de farlige stoffer, så hverken menneske eller miljø lider overlast.