Byggeri udgør 1/3 af al affald i Danmark i en verden med færre råstoffer og ledige naturressourcer. Skal branchen ikke stå i en umulig situation om få år, må aktørerne gentænke forretningsmodeller og blive enige om systematisk arbejde med genbrug af byggematerialer.

Den cirkulære tankegang er essentiel

Traditionelt sker værdiansættelsen af råstoffer, materialer og produkter ud fra en kombination af tilgængelighed, udbud, efterspørgsel og konkurrence. Den reguleres dermed af de almindelige markedsprincipper. Lige så traditionelt ses værdiskabelsen eller værditabet i bygninger som en lineær proces, hvor de i sidste ende bliver til affald. Men det vil ændre sig, fortæller projektchef Graves Simonsen fra Bygherreforeningen, der organiserer de store indkøbere i byggebranchen.

”Flere mennesker i verden kombineret med øget velstand presser vores naturressourcer og øger klimapåvirkningerne. Vi vil blive tvunget til at arbejde langt mere cirkulært med vores ressourceanvendelse i fremtiden. Overgangen fra den lineære til den cirkulære økonomiforståelse i markedsdannelsen kræver en ny forståelse af værdibegreberne i branchen, og aktørerne skal være villige til at omstille sig til nye forretningsmodeller. Ellers vil vi sigt stå overfor ressourceknaphed, højere priser og mindre valgfrihed, hvilket vi er uvante med i den vestlige verden”, forklarer projektchefen.

Manglende genanvendelse er værditab

Graves Simonsen mener, at de traditionelle lineære markedsmodeller må suppleres med flere aspekter fra den cirkulære økonomi. Det handler om at producere ud fra intelligent ressourceanvendelse med integrerede elementer som genanvendelighed og design for adskillelse, faktiske miljø- og klimapåvirkninger, deponeringsbehov, sundhedsaspekter og arbejdsmiljø i produktions- og byggeprocessen. I fremtiden vil reelle værditab som resultat af mangel på omtanke i produktionen blive mere tydelige i priserne. Hans opfordring er derfor, at markedet begynder tilpasse sig til en ny virkelighed, der fortsat kan været udbuds- og efterspørgselsstyret, men i en anden kontekst.

Ikke et kompromis med kvaliteten

Bygge- og anlægssektoren står for ca. en 1/3 af den samlede affaldsmængde i Danmark, men selvom de professionelle nedrivningsvirksomheder er i stand til at separere 80-90 procent af de nedbrudte bygninger til genanvendelse af materialer eller genbrug af komponenter, mangler der et marked, der kan fastholde værdien af materialerne.

”Naturligt nok er der skepsis i branchen i forhold genanvendelse og genbrug af byggematerialer. Men overgangen til cirkulær økonomi kræver, at byggeriets parter har modet til at se ind i et marked, der er mindre firkantet og bygger på nye præmisser. Og det handler ikke om at slække på byggeriets kvalitet. De fleste normer og standarder er et resultat af en teknologisk udvikling og en afvejning af, hvad markedet kan innovere og levere. Det princip er værd at holde fast i, men det må ikke låse markedet i status quo, og opbygge barrierer for at tænke i nye baner og arbejde med materialer, der har vist sig erfaringsmæssigt robuste under givne forudsætninger, og som ikke er miljøbelastende”, slutter Graves Simonsen.