Sponsoreret af Ytong
Vil du vide mere?

Ytong porebeton fra Xella Group er en bæredygtig og økonomisk løsning til hele råhuset, hvor der stilles krav til indeklima og effektiv varmeisolering.

Læs mere på www.ytong.dk

Ytong Synergi er en 100% genbrugsbyggeblok baseret på indsamling porebeton affald fra byggepladserne og mange andre af virksomhedens produkter er cradle-to-cradle certicificerede. Salgsdirektør Morten Bak svarer her på spørgsmål om, hvordan og hvorfor Ytong (En del af Xella Group) går all-in på cirkulær økonomi i deres produktion og produktudbud.

Skal producenter være bæredygtige frontløbere?

Det er helt afgørende som producenter at gå forrest i udviklingen og stille materialer og produkter til rådighed, som gør det mere rentabelt for både bygherre, projekterende og udførende at bygge grønt. F.eks. har vi gennem en lang årrække arbejdet med cirkulære principper baseret på indsamling af restmaterialer på byggepladserne. Samtidig er vores produktion baseret på porebeton og kalksandsten, hvilket har den fordel, at energiforbruget til produktion er relativt lavt sammenlignet med andre materialer, og så er de 100 procent uorganiske og fri for skadestoffer og skumplast.

Hvordan udfolder vi det bæredygtige byggeris potentiale?

Vil vi realisere visionerne for fremtidens grønne byggeri, er det afgørende, at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer, som går til spilde pga. de store mængder affald, der dagligt fragtes fra byggepladsen. På den måde får vi nemlig tilført merværdi til materialer, som ellers var blevet deponeret. Et godt eksempel er vores egen takeback-ordning, der har resulteret i byggeblokken Ytong Synergy til ikke-bærende skillevægge. Restmaterialerne fra Silka- og Ytong Energy+ byggeblokke, hvoraf sidstnævnte er Cradle-to-Cradle certificeret, indsamles i store big bags på byggepladserne. De uorganiske spildmaterialer, som består af naturmaterialerne kalk, sand og vand, anvendes dernæst som komponenter til fremstilling af byggeblokken.

Hvordan går grønne visioner hånd i hånd med dagligdagen på byggepladsen?

Det er den praksisnære produktudvikling, der skal drive den grønne vækstmotor. Hvis ikke de bæredygtige løsninger fungerer i praksis ude på byggepladsen eller kan danne grundlag for en sund forretning i vækst, har de ingen fremtid. Tag nu genbrug af materialer: Helt konkret løser det den udfordring, at den udførende ofte skal bruge mange ressourcer på håndtering og bortskaffelse af byggeaffald. Samtidig er det ikke nok, at der er en miljøgevinst ved at bruge de grønne produkter og systemer. De skal også gøre det lettere at producere og bygge effektivt.

Bliver genanvendelse fremtidens byggepraksis?

Alt for meget materiale går til spilde i nutidens byggeri. Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at udnytte de mange værdifulde ressourcer, som bogstaveligt køres på lossepladsen i dag. Det er der heldigvis en stor erkendelse af i branchen, lige fra bygherrer, arkitekter og rådgivere til udførende og producenter. Derfor påtager branchen sig stadig større ansvar og forpligtelser i forhold til at reducere materialespild og forbedre det miljømæssige aftryk.