I mange danske byggerier findes der miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Nogle er livsfarlige. De fleste har nok hørt om asbest, som hvert år forårsagere 100 danskeres død. Men asbest er bare ét blandt mange potentielt skadelige stoffer i byggerier. I nedrivningsprojekter er det derfor vigtigt, at man først får kortlagt, hvor de farlige elementer befinder sig, så de kan sorteres fra inden nedrivningen. I mange tilfælde halter det imidlertid med kortlægningen, mener Thomas Kingo, der er formand for Nedrivning og Miljøsanering.

Kvalitet skal vægtes højere end pris

”Nogle bygherrer vælger en billig kortlægningsløsning, men det er uholdbart, for så får man måske kun kortlagt 20 procent af de farlige stoffer. Problemet er udbudsstrukturen, hvor pris vægter højere end kvalitet, og det bør laves om,” siger han. Formanden påpeger dog også, at selv med den bedste kortlægning kan man maksimalt forvente at finde omkring 80 procent af de skadelige stoffer før nedrivningen. ”Man vil altid støde på flere ting undervejs, og det skal der være luft til i budgettet. Det bør være noget, bygherre budgetterer med, for ingen har lyst til overraskelser,” siger Thomas Kingo.

Nødvendigt med mere kontrol

Når nedrivningen står på, er der imidlertid nogle entreprenører, som alligevel ikke fjerner de skadelige stoffer før nedrivning, selvom det er ulovligt, siger Thomas Kingo. ”Derfor bør bygherre enten selv udføre kontrol eller vælge en entreprenør, der er omfattet af en kontrolordning. Jeg så også gerne, at man i fremtiden laver en certificeringsordning for nedrivningsvirksomheder, så man kan sikre sig, at de lever op til kravene.”

Brug for mere effektiv genanvendelse

Udover opfordringen til bedre håndtering af skadelige stoffer, har Thomas Kingo også et ønske om, at vi i Danmark bliver bedre til at genanvende byggeaffald. ”Genanvendelsesprocenten er rigtig høj – tæt på 100 procent – men vi kan genanvende byggeaffaldet mere effektivt,” siger Thomas Kingo. Han mener, at ambitionen dels bør være at få mere direkte genbrug, dels at anvende byggeaffald mere bæredygtigt. ”Det kræver igen en bedre planlægning fra start, så man får kortlagt, hvilke elementer der kan genanvendes, og hvordan de genanvendes mest effektivt,” siger han. ”Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at håndtere og genanvende byggeaffald, for det er miljøet og menneskers sundhed, der står på spil. Alle skal tage et ansvar,” afslutter Thomas Kingo.