Det er i denne brede faglige kreds, at transformation, genbrug og genanvendelse skal forme sig.

Det, som rives ned, skal håndteres, så vi får fjernet de miljøfarlige stoffer, fundet de brugbare materialer og holdt dem adskilt og ’forædlet’ som sekundære råstoffer til nye materialer. Her er vi så ved begyndelsen på en ny cyklus, hvor alle parter tænker sig godt om og får dokumenteret, hvad der bliver puttet ind i den bygning, som er under omdannelse. Så ved vi til næste gang, hvad bygningen indeholder.

Dansk Byggeri vil tage teten

Det er vigtigt, at alle deltagere i byggeprocessen engagerer sig og lader sig involvere i denne proces. Det er baggrunden for, at Dansk Byggeri, som den største og ledende part, er gået i spidsen for genbrug, hensigtsmæssig håndtering af affald og cirkulær økonomi.

Bygge- og anlægsaffald udgør som bekendt en stor del af den samlede danske affaldsmængde. Miljøkvaliteten af affaldet er derfor central for, at det kan genanvendes uden at belaste miljøet. Ifølge Miljøstyrelsen er genanvendelses-/nyttiggørelsesprocenter for bygge- og anlægsaffald i dag 87 procent. En ganske stor del, og det er da også meget opløftende for bygge- og anlægsbranchen, da det viser, at branchen ikke bare er i startboksen, men faktisk følger rigtig godt med.

Udfordringerne er mange

Men der er også store udfordringer for den cirkulære økonomi i byggebranchen, hvis vi skal skubbe den positive udvikling i egentlig cirkulær retning. I dag bliver meget byggeaffald genanvendt som bærelag under en vej – og det er altså ikke rigtig et cirkulært kredsløb.

Hvis vi for alvor skal tale om cirkulær økonomi, må vi tage effektivt hånd om store udfordringer, som:

  • at miljøfarlige stoffer og materialer som asbest, bly, PCB forurener affaldet og dermed forringer mulighederne for genanvendelse og genbrug.
  • at behandlingsegnet byggeaffald bliver bortskaffet i byggeprojekter – også med myndighedernes godkendelse og accept.
  • at byggeaffaldets tekniske egenskaber kan være en udfordring og økonomisk urentabelt at dokumentere og standardisere.
  • at indsamlingen af byggeaffaldet på genbrugspladser sker for lemfældigt, idet forurenet byggeaffald ofte bliver blandet sammen med rent.

Et nyt forretningsområde

Bygge- og anlægsbranchen skal tackle disse udfordringer, hvis vi skal kunne tale om reel cirkulær økonomi.  Vi skal tænke os godt om inden vi nedriver og bygger på. Vi skal affaldsforebygge i stedet for bare at rive ned. Det vil sige overveje, hvordan man f.eks. kan genbruge et eksisterende betondæk i det næste byggeri. Der er mange eksempler på dette, og det er ikke energitung og forurenende genbrug, vi taler om, men affaldsforebyggelse. Cirkulær økonomi er derfor også et forretningsområde, som bør bygge videre på danske styrkepositioner inden for bl.a. bæredygtigt byggeri og ressourceeffektiv produktion. Det kalder på et stort engagement og et ansvar for at anvise løsninger på de mange udfordringer, vi ser i dag. Derfor vil Dansk Byggeri også gerne med ind i maskinrummet, når anbefalingerne fra Advisory Board’et skal udmøntes i konkrete politiske initiativer.