Fakta

  • Den grønne klimapulje fra PSO-aftalen er på i alt 375 millioner kroner. 
  • Der er truffet beslutning om at udmønte 106 mio. kr. af den samlede pulje.
  • Her går 53 millioner kroner til store varmepumper og 11 millioner kroner til abonnementsordninger for små varmepumper.

Det giver grønnere og billigere varme uden for de store byer og er en god midlertidig løsning, indtil vi får nye energiafgifter i Danmark, der for alvor kan sætte gang i grøn omstilling. 

Slut med tilskud til naturgas

Klimapuljen fra PSO-aftalen bliver nu taget i brug til at gøre fjernvarmen grønnere ved at give varmepumper investeringsstøtte for 53 millioner kroner i løbet af i år og næste år. Og det er godt nyt for den grønne omstilling. Eldrevne varmepumper er en billig, klimavenlig og god løsning for danskerne og de mange decentrale kraftvarmeværker, der i dag fyrer med naturgas. Værkerne mister nemlig deres tilskud til el og varmeproduktion med naturgas ved udgangen af 2018. Og herefter er varmepumpen den oplagte afløser, men det kræver en politisk indsats.

Udfordringer

Desværre spænder den høje elafgift ben for udbredelsen af varmepumperne i Danmark i dag. Den langsigtede løsning for at få flere varmepumper ind på de decentrale kraftvarmeværker er at få sænket afgiften på el, så det bedre kan betale sig at bruge den grønne strøm til at producere varme ved at investere i en varmepumpe. Det er der heldigvis også større og større politisk opbakning til – om end det endnu ikke er lykkedes politikerne at finde pengene endnu. Men med tanke på de store samfundsøkonomiske gevinster det giver at fjerne eller sænke elafgiften, bør det være muligt at finde midler, når råderummet på statens finanser er hele 50 milliarder kroner i 2025. Men indtil vi får en reform af elafgiften, er det positivt, at politikerne hjælper værkerne i Danmark med at satse på varmepumper. Det er en god start, der gør vores varme i Danmark grønnere, og som er med til at fremtidssikre store dele af fjernvarmeforsyningen.

Grønne skridt

Med den nye aftale satser politikerne også på at udvide den eksisterende ordning med små varmepumper på abonnement. Det skal især komme forbrugere og erhverv i landområder eller små byer til gavn ved at gøre det nemmere at udskifte oliefyr med en varmepumpe. Dansk Energi har tidligere analyseret, hvordan elektrificering af opvarmning og transport kan bidrage til at indfri cirka halvdelen af Danmarks 2030-mål i den ikke-kvoteomfattede sektor. Her er de store varmepumper i decentral fjernvarme et af bidragene. Så herfra skal der lyde en ros til politikerne for at tage dette grønne skridt. Nu ser vi frem mod en samlet reform af energiafgifterne, der for alvor kan rykke ved den grønne omstilling i Danmark.