Det står sløjt til med batteriindsamlingen i Danmark. I 2015 viste en ph.d.-afhandling fra DTU, at 39 procent af vores brugte batterier ender i skraldespanden. Problemet er særlig stort i hovedstaden, hvor kun 25 procent af alle batterier bliver indsamlet til genanvendelse.

På landsplan er indsamlingsprocenten 44 procent. I kontrast hertil formår svenskerne at indsamle 64 procent af deres brugte batterier til genanvendelse.

”Det er tankevækkende, at vi danskere ikke er blevet bedre til at samle batterier ind til genanvendelse i løbet af de sidste år. Batterier og andet elektrisk affald udgør en stor belastning af miljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi hæver niveauet,” siger Lisbeth Hoelgaard, der er sales coordinator i ERP Denmark.

Batterier indeholder giftige tungmetaller

De fleste bruger batterier dagligt. De findes i vores telefoner, i fjernbetjeninger, cykellygter osv.

Batterierne kan indeholde miljøskadelige tungmetaller som bly, kviksølv, kadmium og nikkel. Når batterierne kommer på forbrændingen, ender nogle af de giftige metaller i miljøet.

Selvom batterier og andet elektrisk affald kun står for en meget lille del af den samlede mængde affald, udgør de en stor del af miljøbelastningen ved forbrænding. Derfor er det nødvendigt, at genanvendelsesniveauet hæves.

Spejdere skaber opmærksomhed om problemet

Regeringen har lavet en målsætning om at nå en indsamlingsprocent på 55 procent i 2018. Det er ambitiøst, når man tager det nuværende niveau på 44 procent i betragtning, men ERP Denmark har flere forslag til, hvordan vi nærmer os målet. For eksempel har de i fire år haft et oplysningssamarbejde med KFUM-spejderne.

”Spejderne skaber opmærksomhed om problemet og signalerer nærhed til naturen og gode gerninger, og så er der intern læring til spejderne, som tager deres viden om batterier med sig hjem og påvirker deres forældre, som måske ikke er så gode til at lægge brugte batterier til genbrug,” siger Lisbeth Hoelgaard.

ERP Denmark arrangerer events i København, Aarhus og Odense, hvor spejderne deltager med aktiviteter og små, sjove batteriforsøg.

”Vi mener, at generel formidling af viden om, hvor vigtigt det er at aflevere sine brugte batterier til genbrug – er vejen frem til at ændre folks dårlige vaner,” siger Lisbeth Hoelgaard.

Batteriindsamling skal være mindre besværligt

Derudover mener ERP Denmark, at det skal være nemmere at være miljøvenlig.

”Vi tror på, at det handler om nemhed. Det skal være let for folk at aflevere batterierne. Det har haltet lidt i byerne, hvor der tit mangler containere til indsamling af batterier,” siger Lisbeth Hoelgaard.

Det har nogle byer erkendt og besluttet sig for at gøre noget ved.

”Vi er glade for de tiltag, vi ser i nogle byer, eksempelvis Aarhus, hvor man nu indfører nye flaskecontainere i centrum, hvor der også er rum til at aflevere batterier. Samtidig kommunikerer man direkte til borgerne med breve, at deres indsats gør en forskel. Den slags aktiviteter, tror vi, kan være med til at øge indsamlingsprocenten, så vi rammer EU’s krav på landsplan,” mener Lisbeth Hoelgaard.