Sponsoreret af Pankas A/S
Remix - Mere om processen

Vil du vide mere om, hvordan Remix-metoden fungerer?

Læs om oprivning af gammel asfalt og arbejdsgangene, der gør det muligt at lægge en 'ny' genbrugt belægning. Du kan også blive klogere på, hvorfor det med Remix bliver muligt at udføre asfaltarbejde i kolde perioder.

Mere information på www.pankas.dk

Huller og revner i vejene, krakeleringer og sporkøring. De danske asfaltveje holder ikke for evigt, og derfor støder man jævnligt på vejarbejde, når man bevæger sig rundt i landet. I stedet for helt at udskifte den gamle asfalt, er det med tiden blevet mere udbredt at genanvende den. Traditionelt gør man det ved enten at lægge nyt ovenpå eller fræse den gamle asfalt af og transportere den til et asfaltværk, hvor den iblandes den nye asfalt. Derefter transporteres det tilbage til vejen og udlægges som et nyt, friskt lag. Det kan imidlertid være en langsommelig proces, hvilket kan skabe problemer med køer og manglende fremkommelighed på vejene. Men der findes en anden mulighed.

Et rullende asfaltværk

Den danske virksomhed Pankas har specialiseret sig i den såkaldte ’Remix’-metode, som går ud på at genanvende asfalten på stedet. Metoden fungerer ved hjælp af en stor maskine, som udfører asfalteringen i flere led. Først varmer maskinen den gamle asfalt op med infrarød varme i en dybde af 5-6 cm. 

Det er muligt at genanvende 100 procent af asfalten.

Dernæst fræses de første 3-4 cm af den nu helt bløde asfalt op. Asfalten opsamles videre ind i en blander, hvor den blandes med ny asfalt, det sorte bitumen og en blødgører for at kompensere for ujævnheder og svind i den gamle belægning. Til sidst udlægger maskinen det nye asfalt og eventuelt et nyt slidlag, alt efter hvilken teknologi bygherren har valgt. ”Det er et rullende asfaltværk,” siger David Bredahl, der er teknisk chef for Pankas Danmark.

Asfalt lægges på den halve tid

Et rullende asfaltværk præsenterer en række fordele. ”Man sparer en masse tid ved at klare hele genanvendelsesprocessen på stedet. Typisk kan man med remix-metoden lægge nyt asfalt på den halve tid i forhold til andre metoder,” siger David Bredahl. Foruden tidsaspektet er der også nogle miljømæssige fordele ved Remix-metoden, mener han. ”Det er muligt at genanvende 100 procent af asfalten. Derudover giver besparelserne på transport og brændstof også gevinster for både miljøet og trængslen på vejene.” Og endelig giver metoden nogle tekniske fordele. ”En vej kan have mange forskellige skader, og i stedet for at lave mange lappeløsninger rundt omkring, bliver alle skaderne ordnet på samme tid. Desuden sørger opvarmningen for, at lagene smelter sammen varmt i varmt – uden klæbning og kolde samlinger. Det forsinker eventuelle fremtidige skader og øger belægningens levetid."

Mangler udbredelse i Danmark

Remix-metoden blev introduceret i Danmark for mere end 30 år siden. Teknologien, kvaliteten og maskinerne er løbende blevet udviklet og forfinet. I Danmark er metoden dog endnu ikke så udbredt, og det er der flere årsager til, mener den tekniske chef. ”De tidligere amter benyttede det i vid udstrækning, men der mangler stadig kendskab til metoden hos en del af kommunerne, og så er vi stadig få udbydere i Danmark. Remix er meget mere anvendt i de andre nordiske lande,” siger David Bredahl. ”Vi kan dog se, at kommuner, der kender til løsningen, gerne vil benytte sig af den. Og hvis der kommer en politisk beslutning om mere genanvendelse på vejene og mindre transport, er jeg sikker på, at vi vil se mange flere Remix-belægninger.”