Affald er en ressource og skaber værdi og er derfor vigtig i den cirkulære økonomi, hvor – optimalt set - intet går til spilde. For miljøet er det en åbenlyst god idé, og for Danmark er det økonomisk en god idé at satse på genvindingsteknologi, da hele udviklingen og investeringerne går i den retning.

 ”Den cirkulære økonomi er både en miljødagsorden og en grøn vækstdagsorden,” siger Lisbet Hagelund, der er Sekretariatschef for GenvindingsIndustrien.

God forretning

Om det er rentabelt at genanvende i dag afhænger af affaldstypen. På nogle markeder er der god økonomi i genanvendelse, mens affaldsproducenten på andre markeder skal betale for at bortskaffe til genanvendelse.

”Genanvendelse vil være helt naturligt og ikke have brug for stimuli, når de sekundære råmaterialer i pris og kvalitet er sammenlignelig med de jomfruelige. Det er et sigte for fremtiden, og sammenligningen skal ske på kvalitet i materialerne og pris. På nogle markeder er vi i mål, det er f.eks. metallerne, mens vi på andre markeder fortsat skal arbejde for at komme i mål,” siger Lisbet Hagelund.

I opbygningen af strukturer for genanvendelsesmarkedet er der brug for samarbejder mellem private virksomheder og kommuner, som begge har opgaver på affaldsmarkedet. Det starter allerede ude ved borgerne og virksomhederne i forhold til, hvordan de bliver bedt om at sortere. For er materialerne dårligt sorteret, skal det sorteres yderligere senere, og det medfører ekstra omkostninger, og det fordyrer de sekundære materialer i forhold til de jomfruelige.

Optimering af alle led i værdikæden

For de markeder, hvor pris og kvalitet for affaldsressourcerne ikke er optimal, handler om at optimere og løfte hele værdikæden: Fra indsamling, sortering manuelt eller maskinelt, rengøring og rensning, teknologierne for genanvendelse, og til positioneringen på markedet i forhold til kvalitet og pris. For nogle produkttyper, f.eks. plastik, drejer det sig om at hæve kvaliteten, mens det for metaller er andre problemstillinger, som hvordan og hvor meget det skal skilles ad.

”Det nye fokus er, hvordan man løfter hele værdikædens miljøperformance med øje for omkostninger. Det starter med design for genanvendelse – altså at producere sit produkt med henblik på adskillelse - af f.eks. sammensatte materialetyper - og genanvendelse, herunder med fokus på hvordan man designer, så forbrugeren kommer til at medvirke, f.eks. ved nemt at kunne fjerne etiketten fra en emballage. Ensretning af emballagematerialer er også en vej at gå for at sikre en større volumen og ensartet kvalitet i affaldsressourcen, så den dels bliver lettere at genanvende, men også mulig at genbruge til højere kvalitetsprodukter,” siger Lisbet Hagelund.

Markedet er i gang med værdikædeløft. Dansk Erhverv har i et bredt partnerskab f.eks. netop lanceret dogmeregler for design af emballager, dvs. gode råd til produktion med henblik på genanvendelse.

Danmark kan forpasse sin chance

For at få Danmark med på ’bølgen’ fremlagde regeringen for nyligt ’Strategi for cirkulær økonomi’. Et fortsat problemfelt, som strategien ikke ændrer ved, er, hvem der kan gøre krav på affaldet.

”Kommunerne har retten til en stor del af affaldet, og det kan de private virksomheder jo ikke konkurrere med. Konkret betyder det, at rammevilkårene ikke understøtter private virksomheders investeringer i genanvendelsesteknologi. Samtidig har kommunerne ret til at bygge affaldsanlæg i konkurrencevirksomheder, men under bedre rammevilkår end de private. Det er et problem for Danmarks omstilling til den cirkulære økonomi, for skal der ske teknologisk udvikling og innovation ligger det i de private virksomheder, for det er risikofyldt, og det kan man ikke bruge borgernes skattekroner på. Her rammer regeringens handleplan, idet det påpeges, at Danmark skal have grønne frontløbere i markedet, og at det offentlige skal støtte op omkring dem,” siger Lisbeth Hagelund og tilføjer:

”Den cirkulære økonomi-dagsorden er europæisk – ja, international – og der sker teknologisk udvikling overalt. Vi skal passe på, at vi ikke forpasser en chance for grøn vækst i Danmark og blot ser på, at markederne rundt om os rykker hastigt, mens vi blot taler om en ny struktur for affaldsområdet i Danmark.”

Den cirkulære økonomi er et marked – men ikke et modent marked. Det skal stimuleres gennem rammevilkår, der sigter højt både miljømæssigt og på markedsvækst-siden. Også her handler det om arbejdspladser og et godt samfund for det enkelte lands borgere.