Jordens befolkning vokser hastigt, og vores ressourcer opbruges i stigende grad. Derfor vil det være en hjælp for fremtidens generationer, hvis vi begrænser vores forbrug ved for eksempel at købe og bytte os til brugte varer, foreslår Anne-Mette Lysemose Bendsen, ansat som civilingeniør hos Miljøstyrelsen. Mængden af Jordens ressourcer, som f.eks. mineraler, bliver i stigende grad opbrugt. Men hvis vi kan forlænge levetiden på vores varer ved at bruge dem så længe som muligt, så kan vi være med til at bremse udviklingen, siger Anne-Mette Lysemose Bendsen. Hun er til dagligt involveret i arbejdet med at udvikle en strategi for, hvordan Danmark kan reducere mængden af aff ald.

Genbrug mindsker affald

Hvis vi bruger vores varer i længere tid, så skal der produceres færre varer. Det er også til gavn for miljøet, mener Anne-Mette Lysemose Bendsen. ”Genbrug er til gavn for miljøet på flere punkter. Udover vi sparer på ressourcerne til fremstilling af nye varer, så får vi også mindre aff ald, der skal affaldsbehandles på f.eks. et brændingsanlæg. Det er godt for klimaet og for miljøet”, siger Anne-Mette Lysemose Bendsen.

Alle kan bidrage til genbrug

Alle medlemslande i EU er forpligtet til at levere en strategi over, hvordan de vil forebyggeaffald. En indsats kan for eksempel være, at vi som forbrugere i højere grad bytter og køber og sælger vores ting til hinanden. Det kan f.eks. være via hjemmesider som Den Blå Avis og Trendsales.dk. Danskere bytter og sælger i høj grad, og lader til at blive bedre til det. I hvert fald har genbrugsbranchen oplevet stigende omsætning. Det er godt, for det er en hjælp for fremtidens generationer. ”Det handler om at bruge vores ressourcer mere eff ektivt, så vi bruger færre ressourcer og skaber mindre affald”, siger Anne-Mette Lysemose Bendsen. Hun foreslår samtidig, at man også kan købe oplevelser til vennerne, som en tur i biografen, hvis man skal give en gave.