”Helt overordnet vil vi have virksomhederne og myndighederne til at se affald som en ressource og ikke et problem, for affald er nu blevet en ressource, der er kamp om som input til ny produktion,” siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri, om erhvervs- og arbejdsgiverorganisationens nye miljøpolitik.

I øjeblikket tilhører det meste affald kommunerne, og virksomhederne kan ikke få adgang til det. Det vil vi arbejde på at få lavet om.

Dansk Industris visioner på miljøområdet har til formål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og samtidig varetage hensynet til miljøet og de knappe ressourcer. Blandt andet skal virksomhederne have bedre muligheder for at tjene penge på deres affald.

”I øjeblikket tilhører det meste affald kommunerne, og virksomhederne kan ikke få adgang til det. Det vil vi arbejde på at få lavet om. F.eks. plast kræver en helt speciel håndtering, og på det område kører Holbæk Kommune netop nu en case,” siger Tine Roed og tilføjer:

”Det kan også være, at der er behov for at importere affald for at holde gang i en mere optimal og bæredygtig produktion, og den mulighed skal også holdes åben.”

Visionær cirkulær økonomi

Dansk Industris fokus på genbrug og ressourceeffektivitet i en cirkulær økonomi er til for at skabe en positiv balance mellem konkurrenceevnen og indtjeningen i danske virksomheder samt hensynet til miljø- og ressourceknapheden.

”Vi vil gerne være visionære. Det går faktisk rigtig godt i Danmark med genbrug og cirkulær tankegang, men med mere visionær tænkning kan vi blive endnu bedre. Vi har i Danmark et rigtig godt udgangspunkt, som vi ønsker at bygge videre på,” siger Tine Roed.

Målet med miljøpolitikken er et åbent og velstående samfund i økonomisk vækst og balance samt at gøre Danmark til verdens mest attraktive land at drive virksomhed i. Bæredygtig vækst er en forudsætning for, at der på sigt bliver skabt denne balance og velstand i samfundet, både i Danmark og i andre lande.

Vi vil gerne være visionære. Det går faktisk rigtig godt i Danmark med genbrug og cirkulær tankegang, men med mere visionær tænkning kan vi blive endnu bedre.

”Ser vi bredere ud, kan vi se en verden med knaphed på ressourcer og en stærkt voksende middelklasse, der ønsker sig de samme gode forhold, som vi har. Derfor er der både fornuft og penge i at holde på ressourcerne og udnytte dem bedre. Og et helt særligt fokusområde bør være at eksportere danske løsninger,” siger Tine Roed.

Det globale samspil er helt uundgåeligt for den enkelte aktør, og udspillet fra Dansk Industri falder dermed fint i tråd med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i september 2015.

Dansk fokus med globalt udsyn

Dansk Industris miljøpolitik har først og fremmest et lokalt dansk udgangspunkt byggende på fire hovedområder: Cirkulær økonomi, produkter i fokus, den fremtidige miljølovgivning- og forvaltning og effektive forsyningssektorer.

De danske virksomheders konkurrenceevne skal øges gennem fokus på cirkulær økonomi og ressourceeffektivisering af vand, råstoffer og andre materialer. Det skal samtidig føre til eksport af løsninger på globale miljøudfordringer.

Gennem produktreguleringen i EU skal der sikres beskyttelse af miljøet og gives mulighed for udvikling af konkurrencedygtige produkter, som ligestiller produkter inden og uden for EU.

Miljøreguleringen skal moderniseres og forenkles, så det bliver lettere for virksomhederne at navigere i lovgivningen og finde frem til innovative løsninger og forretningsmuligheder.

Byggebranchen er rigtig gode til genbrug af materialer, og ved et serviceeftersyn af vilkårene i den branche kan det blive endnu bedre.

Den danske vand- og affaldssektor er i høj grad offentlig, så der er behov for en styring, der sikrer effektivitet og innovation, så forsyningssektoren kan understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger.

Tænk genbrug ind fra starten

Dong Energy er et eksempel på en virksomhed, som længe har arbejdet med genbrug af affald. Også inden for byggeri er der fokus på at genanvende materialerne, for der er mange penge i at designe byggerier, hvor materialerne kan genbruges.

”Byggebranchen er rigtig gode til genbrug af materialer, og ved et serviceeftersyn af vilkårene i den branche kan det blive endnu bedre. I alle brancher handler det jo om, hvordan vi piller tingene fra hinanden efter endt brug og genbruger så mange dele som muligt i lignende eller helt andre sammenhænge, og det drejer sig om at tænke mulighederne ind fra starten i nye projekter,” påpeger Tine Roed.