Sponsoreret af Colas
Vil du vide mere?

Colas Danmark A/S er en del af den internationale vejbygningskoncern Colas S.A. og varetager Colas Gruppens strategiske mål og interesser i Norden.

Læs mere på www.colas.dk

Asfaltbranchen har genbrugt asfalt siden 70'erne og materialet, der overvejende består af sten. Martin Korsgaard er Laboratoriechef hos Colas A/S fortæller, hvordan asfalt genbruges nu og hvordan perspektiverne ser ud 5-10 år ud i fremtiden. 

Hvordan har udviklingen været med genanvendelse af asfalt?

Vi har i dag i nogle produkttyper et genbrugsindhold på 50-60 procent, og vi kan genbruge asfalt meget bredere end tidligere. Før var man mere tilbageholdende med at anvende genbrugsasfalt i slidlaget, som er vejens øverste lag, men vi er blevet gode til at kontrollere og sortere materialet, så vi kan sikre kvaliteten af den genbrugsasfalt, vi anvender.

Hvilket potentiale ligger der i genanvendelse?

I dag må vi ikke bruge genbrugsasfalt på de statslige motorveje, og derfor går man glip af potentielle ressourcebesparelser her. Når du genanvender asfalten i det øverste lag, kan du udnytte kvaliteterne i både bitumen, som er det bindemiddel, der binder asfalten sammen, og stenmaterialet, der typisk er importerede skærver fra enten Norge eller Sverige. Det er vigtigt, fordi der er omkostninger forbundet med import af råvarer, både økonomiske og miljømæssige, da vi taler om ikke-fornyelige ressourcer, som er ressourcekrævende at udvinde og transportere.

Hvordan arbejder I med genanvendelse af asfalt?

Det optimale er, at man som industri genbruger sine egne produkter i en cirkulær økonomi. Asfalt må ikke være en skraldespand for restprodukter som skader miljøet, men hvis et produkt ikke er skadeligt for miljøet og kan forbedre asfaltens egenskaber, så har det stor interesse for os. Vi har f.eks. lavet forsøg med granuleret bildækgummi, som rent faktisk forøger asfaltens styrke. Colas indgår også i en partneringaftale med Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune, hvor vi har fokus på udvikling og undersøger, hvad der sker, når vi øger andelen af genanvendt materiale. Det er spændende, når vi kan eksperimentere sammen med andre. Hvis ikke vi gør det, risikerer vi, at branchen stagnerer.

Hvordan ser udviklingen ud i fremtiden?

I mange produkter kan vi nå op på 40-50 procent genbrugsasfalt. Det går formentlig i den retning. I Colas arbejder vi også på at give vejene en ny funktion, f.eks. ved at udvikle solceller, der er indbygget i selve vejen. Konceptet er ved at blive testet rundt omkring i verden, og man kan forestille sig, at det bliver anvendt som grøn energikilde i områder med dårlig elforsyning. Den producerede elektricitet kan anvendes i forbindelse med ladestationer til elbiler og -cykler.