”Det er klart en fordel at genanvende pap og lave ny pap af gammel pap, frem for at skulle lave nyt pap af papir lavet af cellulose og træ. Det, der slår igennem er, at det energimæssigt er langt billigere, og det er her, hovedbesparelsen i miljøbelastningen ligger. Hovedbesparelsen er CO2-delen af det,” siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening. Så forbruget i energi og råstoffer - i form af træ og vand - ved at producere nyt pap undgår vi Ved at aflevere pap til genanvendelse, undgår vi forbruget af energi og råstoffer (vand og træ) til nyt pap og er så også med til at mindske udledningen af CO2. Vi sparer to ton CO2, hver gang vi genbruger et ton pap.

Fødekæde for genbrug af pap

Pap indgår i en fødekæde og kredsløb af papir og pap i forskellige typer startende som papir. Først laver man papir af cellulose eller træ, så genbrugspapir af papiret. Når genbrugspapiret igen recirkuleres, laves pap af det papir, der kommer ind. I takt med, at man går ned i kvaliteterne, bliver gevinsterne ved at genbruge mindre, da fibrene i materialet bliver stadigt kortere. ”Der er mange papprodukter i forskellige kvaliteter: først den fine skotøjsæske, så emballagepap og sidst i fødekæden æggebakker, der kan genbruges et par gange til formålet. Når papirfibrene er brudt så meget ned, at de ikke længere kan bruges til papprodukter, udnyttes den sidste papirressource til at lave energi ud af,” siger Jacob Hartvig Simonsen.