Hvert år bliver der skabt mere end 4 mio. tons byggeaffald fra byggerier og nedrivninger. Samtidig bliver vores adgang til nye, friske ressourcer dårligere.

Derfor arbejder Videnscenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald (VHGB) for, at vi kan genbruge mere og fremme den bæredygtige udvikling af byerne.

Det fortæller Anke Oberender, der er leder af videnscenteret.

Nyt liv til gamle sten

I dag bliver næsten 90 pct. af materialerne udnyttet, men kun sjældent i deres oprindelige form, fortæller Anke Oberender. Dermed ender kun 10 pct. på landets forbrændings- eller deponeringsanlæg.

“Sten og beton bliver som regel knust og anvendt i anlægsarbejde, og træet bliver til spånplader. Men der er fokus på at forlænge materialernes liv, inden de ender som asfalt eller spånplader,” siger hun og tilføjer, at flere er med på ideen.

“Udover at flere støtter bæredygtigt byggeri, er der også gode historier i genbrug. F.eks. er det interessant at kunne fortælle, at vinduerne har siddet i en kendt bygning, eller brostenene kommer fra en slotsplads,” siger hun.

Miljø og kvalitet stiller krav

Genbrugsbyggematerialer stiller dog store krav til nedbrydningsfirmaerne, og endnu har man ikke knækket koden for at tjene penge på bæredygtigt byggeri via genbrug.

“Selvom der er guld i affald, så er der endnu ikke de store besparelser at hente, og processerne kan være besværlige,” fortæller Anke Oberender.

For det første må materialerne ikke gå i stykker eller få skader under nedrivningen. Man skal også sikre sig, at giftige stoffer såsom PCB eller asbest ikke bliver overført til de nye byggerier eller jord og grundvandet under dem. Derfor er der behov for mere fokus på selektiv nedrivning.

Behov for viden om materialerne

Der er høje krav til byggeriet – bl.a. til brugernes sundhed, byggeriets sikkerhed og materialernes holdbarhed.

“Når man køber nye materialer, får man altid nogle data med om, hvad de består af, og hvordan de skal bruges. Men hvordan gør man det med genanvendte materialer?” siger Anke Oberender og fortsætter:

”I VHGB arbejder vi derfor på at løse udfordringer med dokumentation af kvaliteten og viden om lovgivningen. Det gør vi f.eks. gennem guides, såsom "Guiden om krav til genbrugte og genanvendte byggematerialer."

Info om bæredygtigt byggeri

  • Bæredygtige byggerier indebærer 3 aspekter: miljømæssige aspekter, sociale aspekter og økonomiske aspekter, der alle skal leve op til FN’s kriterier for bæredygtighed. 
  • 210 ud af 5.005 igangværende byggeprojekter er karakteriseret som bæredygtige. Det svarer til 4 %.
  • Bygge- og anlægsbranchen står for 11 % af alle grønne varer og tjenester.
  • De grønne varer og tjenester i bygge- og anlægsbranchen giver en samlet beskæftigelse på 13.500 fuldtidsstillinger. Det svarer til 8,5 % af bygge- og anlægsbranchens samlede beskæftigelse.
  • Bygge- og anlægsbranchen står for 20 % af alle grønne arbejdspladser i Danmark
  • Markedet for bæredygtige materialer og komponenter til byggeri anslås at være på 440 mia. euro i 2015 i EU. Det er en vækst på 28 % siden 2013.
  • Bygninger står for 40 % af verdens energiforbrug og 24 % af CO2 udledningen.

Kilder: Howe, J.C. (2010) Overview of Green Buildings // www.byggefakta.dk/projektdatabasen