Skraldiaden er en affaldskampagne henvendt mod børn mellem 5 og 8 år i skoler og SFO’er, og den har vist sig at være en bragende succes. De kommuner, der er gået med på legen og kampagnen, melder, at børnene synes genbrug og affaldssortering er sjovt. Som ekstra bonus tager børnene legen med hjem og smitter forældre med gode affaldsvaner.

Kampagnen Skraldiaden handler om at give børn en miljøbevidst og -rigtig adfærd gennem leg. En leg, hvor børnene selv indgår som aktører, såkaldte affaldsdetektiver. Affaldskampagnen giver børnene en forståelse for forskellige typer skrald, og hvorfor det er vigtigt at håndtere affald korrekt. De lærer, at affald ikke bare er affald, men at meget skrald kan genbruges og genanvendes, så det er til gavn for alle mennesker.

Skraldehelt

Hele Skraldiaden er knyttet op omkring skraldehelten Reno, som børnene hører om i bogen “Renos rene skov”. Børnene kan relatere til Reno og knytte læringen om affaldshåndteringen op på hans historie. Reno bliver børnenes skraldehelt. Han sender sjove skraldebreve til børnene undervejs i kampagnen, hvor han fortæller, hvad der sker på genbrugspladsen og ude i skoven.

Som en del af affaldskampagnen, skal børnene møde Reno og se en musical om affald og genbrug. Det er en festdag, hvor mange børn selv kommer i festlige affaldskostumer og kan larme med deres skraldeinstrumenter, mens de går sammen med deres institutions skraldebanner. Det er et flot skraldekarneval, hvor der bliver danset, leget, grinet og grædt over de ting, som Reno skal gå igennem for at gøre skoven ren. Til slut får børnene et badge og et affaldsdetektivbevis for deres hårde arbejde. Jo mere man har arbejdet med affald under Skraldiaden, desto mere engagerede bliver børnene og jo sjovere har de det, viser erfaringen fra kommunerne.