Rundt omkring på landets genbrugsstationer ligger bunkevis af husholdningsplast. Det har altid været svært og urentabelt at genanvende, fordi det er fyldt med madrester. Derfor sender vi store mængder til Tyskland og lande i Asien, hvor man gerne tager imod det danske plastaffald.

Men i Randers Kommune har man nu fundet en løsning på problemet. Det hele startede i 2016, da kommunen indgik et samarbejde med to lokale virksomheder: Dansk Affaldsminimering og MV Plast.

”Vi inviterede virksomhederne med på affaldsterminalen, hvor de så de mange tons plastaffald, og de blev enige om, at det måtte man kunne bruge til noget,” fortæller Jørgen Niemann, der er sektionsleder på Affaldskontoret i Randers Kommune.

Renser et ton plast i timen

Dansk Affaldsminimering gik straks i gang med at udvikle et rensningsanlæg, som kunne rengøre og sortere husholdningsplasten, og efter næsten to år lykkes det nu .

Først knuses plastaffaldet til små dele, og dernæst renses det med vand ved at udsætte det for friktion og G-påvirkning. Til sidst sorteres plastikaffaldet efter hårdhed, massefylde osv. Sorteringen foregår ved først at smide plastikken i vand. Det, der flyder ovenpå, adskilles fra det, der falder til bunds. Dernæst sorteres plastikken ved hjælp af luftryk, så det tunge plast adskilles fra det lette.

”Vi er de eneste i Norden, der kan rense og sortere plasten. Det skyldes, at vi tog et valg om at satse på projektet og lægge de nødvendige ressourcer i udviklingen af rensningsanlægget. I øjeblikket kan vi rense et ton plastaffald i timen, og vi forventer at komme op på to tons,” siger Kim Dalsgaard, der er direktør i Dansk Affaldsminimering, som gerne hører fra andre kommuner, der kunne have lyst til at genanvende deres husholdningsplast.

Flere produkter i støbeskeen

Når plastikken er renset og sorteret, sendes den videre til MV Plast, hvis opgave det har været at finde en måde at genanvende den på.

Det har været en stor udfordring, fordi genbrugsplasten får en grålig farve, hvilket i sagens natur begrænser anvendelsesmulighederne. Derudover er det vanskeligt at opnå den sporbarhed, som mange af de store plastaftagere efterspørger.

Efter mange tests er MV Plast nu begyndt at serieproducere plastpaller af genbrugsplast. Ved at blande PP og PE-plast har de opnået et miks af en kvalitet, som det er muligt at sprøjtestøbe med.

”I første omgang laver vi udelukkende paller, men vi har også andre ting i støbeskeen. Vi håber, at vi i fremtiden vil kunne lave produkter i forskellige farver og med bedre sporbarhed,” siger Michael Velling, der er medstifter af MV Plast.

Det kan snart blive virkelighed, for Dansk Affaldsminimering arbejder i øjeblikket på at udvikle et optisk anlæg, som kan sortere plasten i farver.

Borgerne bidrager til projektet

I Randers Kommune glæder man sig over, at projektet er lykkedes.

”Vi har lovet borgerne, at alt husholdningsplast skal genanvendes, og det er skønt, at vi nu kan fremvise et resultat af anstrengelserne. I øjeblikket stiger genbrugsmængden med cirka 10 procent om året, hvilket viser, at borgerne er med på idéen og gerne sorterer husholdningsplasten,” siger Jørgen Niemann.

I sidste ende kommer genanvendelsen naturligvis miljøet til gode, og på et mere lokalt plan har projektet givet flere arbejdspladser til Randers.

”Vi håber, at det kan være et eksempel til efterfølgelse for andre kommuner og virksomheder. Og måske kan det også inspirere til at finde bedre genanvendelsesmuligheder for andre affaldsfraktioner,” siger Jørgen Niemann.

MV Plast er glade for, at de valgte at gå med i projektet for to år siden.

”Det var en øjenåbner at se, hvor meget plast, der var på genbrugsstationen. Det var vi nødt til at finde en løsning på. Økonomisk er det ikke en guldgrube endnu, men det er vigtigt for miljøet, og vi tror på, at denne form for genanvendelse er fremtiden,” siger Michael Velling.