Plast findes i utallige typer til indpakning, emballage, plastposer osv., der kan bruges i alle mulige sammenhænge. Men hvordan passer plast ind i en cirkulær økonomi, der på samme tid skal gavne miljøet og være økonomisk forsvarligt at gå ind i? Der er potentiale i at opfatte brugt plast som en ressource med en værdi frem for som affald - særligt da plast kan genanvendes rigtig mange gange.

”Vejen frem for plast er genanvendelse, og det ved de fleste jo godt. I den sammenhæng er der to store fokusområder: Plast, der lander i husholdningsaffaldet, og plast, der lander i virksomheder og detailhandlen, f.eks. transportemballage og byggematerialer. Der er et kæmpe marked med store mængder derude, som vi kan få rigtig meget værdi ud af,” siger Christina Busk, der er Miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Husholdningsplast er tit et stort mix af alle mulige forskellige typer plast, mens der i erhvervslivet er større mængder af samme type. Og når det er lavet af den samme type, er det nemmere at få en god kvalitet i store mængder ud i sidst ende.

Fra affald til ressource

Samlet set udgør genanvendeligt plast i husholdningerne ca. 1/3 og plast i industrien ca. 2/3. De potentielle mængder plast til genanvendelse i Danmark skønnes at være ca. 200.000 ton på det industrielle marked og ca. 100.000 ton fra husholdningerne. Mange – både privat og professionelt - er klar på genanvendelsestankegangen, men et er at være indstillet på det mentalt, et andet er at det kræver lidt tilvænning, når systemerne er sat op og kører.

”En udfordring er, at man skal vænne sig til det i praksis, når man står ved køkkenbordet. Men det skaber noget sundt, at man overvejer, hvad man smider ud. Det er cirka samme øvelse, virksomhederne skal igennem. At kigge på deres affald og tænke, at nu skal det ikke bare til forbrændingen, men kan sorteres og sendes - og i nogle tilfælde sælges - til nogle andre,” siger Christina Busk.

Hun forklarer med et eksempel, hvordan potentialet i større skala kan folde sig ud:

”Vi har lavet et regneeksempel på, hvis alle i detailhandlen efterspurgte de samme blomsterbakker - der står i butikkerne efter at potteplanterne er solgt - og lavet af samme plasttype. Så vil der være tilstrækkeligt store mængder i den samme ensartede kvalitet, at der vil være en business case i at genanvende det.”

Særligt fokus på fire processer

Inden for genanvendelse af plast er der overordnet fire processer, der er særligt vigtige:

  • Plastprodukterne skal helst fra starten designes til genanvendelse eller adskillelse. I forhold til plast til fødevarer har Plastindustrien lavet en designmanual, for hvordan man kan designe mere ensrettet og i færre plasttyper.
  • I husholdningerne handler det om at få sorteret i gode kvaliteter, altså i ensartethed, i store mængder. En udfordring er her, at plast i husholdningsaffald sorteres forskelligt fra kommune til kommune, hvilket giver ret små mængder af forskelligartet plast.
  • Plasten skal behandles ordentligt. F.eks. ved transport af plast er det vigtigt, at det ikke bliver snavset, eller der kommer grus og andre urenheder i, da det påvirker genanvendelsesmaskinerne.
  • Ved selve genanvendelsen kan der være udfordringer med at få plasten vasket ordentligt og få ensartede fraktioner.

I forhold til andre lande er vi i Danmark både gode og dårlige til genanvendelse af plast.

”På europæisk plan er der netop lavet en opgørelse, der viser, at vi i Danmark er i top med genanvendelse af plast i de plastforbrugende virksomheder og i detailleddet, mens vi rangerer i bunden mht. husholdningsaffaldet - der er vi faktisk rigtig dårlige, da vi kører det meste på forbrændingen. Vi kan godt teknologierne, men systemerne er ikke sat op til optimal genanvendelse endnu, selv om kommunerne er begyndt at sortere,” slutter Christina Busk.