Klimatilpasning er siden 2012 med en aftale mellem KL og Staten kommet højere op på den kommunale dagsorden, og en ny evaluering viser, at alle 98 kommuner nu har udarbejdet en plan. ”Aftalen fik for alvor sat gang i overvejelser omkring, hvordan man sikrer mod oversvømmelse fra alle oversvømmelseskilder, og hvordan man laver planlægning omkring det. En klimatilpasningsplan består bl.a. af en kortlægning, der er helt central, da man her kan se, hvilke områder, der er i risiko for oversvømmelse,” siger Louise Grøndahl, naturgeograf i Miljøstyrelsen. På baggrund af kortlægningen har kommunerne lavet prioriteringer af de indsatser, man vil i gang med.

Fælles indsats mod oversvømmelser

Nogle kommuner er også i gang med indsatser på tværs af kommunegrænser. ”Kommunerne kigger også på tværs, da mange jo har gennemgående å-løb, der er oplagt til samarbejde, der også sikrer den kommune, der ligger nederst på vandløbsstrækningen. Det er opfordringen, at det tværgående arbejde omfatter alle oversvømmelseskilder, så der etableres fælles løsninger på tværs af kommunegrænser,” siger Louise Grøndahl.