Vi lever i et rigt samfund med rigeligt af mad, men maden bliver ikke altid brugt lige smart. Faktisk smides der flere tons spiselig mad ud i den danske fødevaresektor hver uge. Samtidig er der mange i samfundet, der lever med madfattigdom i form af sult og dårlig ernæring på grund af manglende ressourcer. Men sådan behøver det ikke være, konstaterer Karen Inger Thorsen, direktør hos Fødevarebanken. ”Mange i fødevaresektoren ønsker at give den mad, de ikke kan sælge, til et godt formål. Det har vi udnyttet ved at indgå en aftale med virksomhederne, hvor vi henter maden, så længe det er et par dage før sidste salgsdato. Derefter deler vi det ud til organisationer og væresteder, der arbejder med socialt udsatte,” siger Karen Inger Thorsen. Organisationen Fødevarebanken er non-profit og apolitisk og har siden 2009 arbejdet for at indsamle overskudsmad fra supermarkeder, grossister, landmænd og fødevareproducenter. Maden deles ud til organisationer, der arbejder med samfundets svageste f.eks. kriseramte kvinder, mænd og børn, psykisk syge og misbrugere.

Også madspild i Jylland

I øjeblikket opererer Fødevarebanken kun i København og omegn, men til oktober åbnes en afdeling i Aarhus. ”Vi håber på at kunne udvide i løbet af de næste par år og ligeså langsomt dække hele landet, så vi kan reducere madspildet mest muligt og hjælpe alle de mange sociale organisationer, der serverer måltider for dem, som har behov,” siger Karen Inger Thorsen. Organisationen er drevet af en lange række af frivillige og nogle få lønnede ansatte. Samtidig er den meget afh ængig af økonomisk hjælp fra fonde, puljer, virksomheder og andre donationer. ”De frivillige henter maden og bringer den ud til organisationerne vi samarbejder med. Uden frivillige er der ingen fødevarebank. Derudover er vores eksistens også afh ængig af støtte fra fonde og vores samarbejdspartnere i fødevaresektoren,” siger Karen Inger Thorsen.

Standarder

Fødevarebanken indsamler kun mad, der ikke har overskredet sidste salgsdato endnu. Mange gange kan det være mad af god kvalitet og grøntsager af forskellig slags. ”Vi vil ikke dele mad ud, der er for dårlig. Så derfor har vi nogle standarder, der skal overholdes. Mange gange leverer vi madvarer af meget høj kvalitet, der ellers bare ville være blevet smidt ud. Det kan give dem, der bruger værestederne, en bedre ernæring,” siger Karen Inger Thorsen.