PROFIL

Connie Hedegaard, 54 år

Uddannelse: Cand.mag. i litteraturvidenskab og historie, Københavns Universitet.

Stilling: Forhenværende EU-kommissær for klima. Arbejder nu i en række bestyrelser, bl.a. som formand for KR Foundation, der er en nyetableret international miljøfond, som Velux-familien Kann Rasmussen står bag. Fonden støtter internationale indsatser, der tænker klima, miljø og bæredygtighed sammen med økonomisk vækst.

Mange begræder køb-og-smid-væk kulturen og for lidt fokus på bæredygtighed, genbrug og affald. Men frem for blot at bidrage til tudekoret er der nu rigtig mange, der gør noget. Den mentalitet passer fint til Connie Hedegaards syn på, hvad der kræves for bedre miljø i Danmark.

”Vi har i Danmark rigtig pæne tal for genbrug og affald. Det seneste eksempel er en reduktion af madspildet med 25 procent på kort tid. Det viser, at der kan rykkes ved tingene med den rette indstilling,” siger Connie Hedegaard, der efter jobbet som EU-kommissær for klima og miljø nu bl.a. står i spidsen for bestyrelsen for den nyetablerede internationale miljøfond KR Foundation.

Brug tingene op

Det mindskede madspild går godt i spænd med Connie Hedegaards ønsker til udviklingen for bedre miljø i Danmark, der er foregangsland bl.a. med hensyn til at få energi ud af affald.

”Næste skridt må være mindre spild i det hele taget og en cirkulær økonomi med vægt på genanvendelse af materialer og råstoffer. Vi må minimere mængderne af affald og spild og blive bedre til at dekomponere det, så mere kan genanvendes,” siger hun og henviser til en bevægelse væk fra brug-og-smid-væk kulturen.

”Vi skal ”bruge tingene op”, inden vi smider ud, og der er ved at ske noget. For eksempel er der en stigning i genbrug af børnetøj, og der er opstået mange deleordninger, bl.a. af biler og plæneklippere, ud fra holdningen: Hvorfor skal vi dog have en hver, når vi kan dele?” påpeger Connie Hedegaard.

”Det kræver en større bevidsthed om at få spildet nedbragt, og paradigmeskiftet er i gang. Jeg ser det særligt blandt de unge, hvor man ikke længere behøver have det nyeste nye”

Fælles ansvar for genbrug og affald

Som enkeltpersoner kan vi gøre en del, og man kan glæde sig over de ofte lange køer ved genbrugspladserne. Men genbrug og affald er også et ansvar for kommuner og erhvervsliv.

”På kommunalt plan må der tænkes energieffektivisering hele vejen rundt for at minimere spild af vand og andre vigtige ressourcer, og det skal integreres i beslutningsprocesserne helt fra starten,” siger Connie Hedegaard og fortsætter med erhvervslivet:

”Danske virksomheder er afhængige af at importere råstoffer, og her er der meget at hente ved at minimere det. Det er ikke kun sund fornuft i forhold til miljøet men også for en virksomheds økonomi, da råstofpriserne de seneste 10-15 år er steget.”

Som eksempel peger Connie Hedegaard på IKEA, der har forstået den nye virkelighed og sigter efter at køre C02-neutralt. Og for producenter af elektronik som mobiltelefoner, der indeholder sjældne jordarter, står det klart, at de må have en strategi for mindre spild og bedre genanvendelse for at kunne overleve.

Inspiration udefra

Danmark fremhæves ofte som foregangsland for bæredygtighed, genbrug og affald, men vi er faktisk også blandt de lande i EU, der producerer mest affald per indbygger. Er vi så gode, som vi selv synes?

”Vi er i Danmark rigtig gode, men på mange punkter kan vi gøre det bedre, og der er masser af inspiration at hente udefra.  For eksempel er Italien bedre end os til kildesortering (kildesorteret erhvervsaffald, der er egnet til at genanvende, red.) og Østrig og Tyskland er længere fremme inden for byggeriet,” siger Connie Hedegaard.

Paradigmeskifte nødvendigt

Bæredygtighed er ikke til at komme uden om, og det er vigtigt, at vi som borgere og erhvervsdrivende og samfund hele tiden tænker over, hvordan vi påvirker og belaster miljøet.

”Det kræver en større bevidsthed om at få spildet nedbragt, og paradigmeskiftet er i gang. Jeg ser det særligt blandt de unge, hvor man ikke længere behøver have det nyeste nye,” påpeger Connie Hedegaard og understreger, at når man står med et valg, kan man lige så godt gøre det mest fornuftige. Det gælder også foran køledisken med mælk.