I Sverige kører flere busser og biler på den klimavenlige biogas. Gassen er en gratis ressource, der blandt andet findes i den organiske materiale, som landbruget dagligt producerer. Men desværre mangler der et politisk engagement til at få ordentligt gang i udvindingen af biogas, konstaterer landmand Aksel Buchholt. ”Hvis Christiansborg ikke træder til, og hjælper de enkelte landmænd med at investere i et biogasanlæg, så vil vi tabe denne ressource på Jorden. Anlæggene er for dyre til, at den enkelte landmand selv kan betale. Det vil sætte landmanden i al for stor gæld,” siger Aksel Buchholt, der også er formand for Foreningen for Danske Biogasanlæg. Lige nu udvindes kun 10 procent af den potentielle biogas, der findes. Det er ærgerligt, da det er store mængder gratis energi, som lige nu går til spilde, mener Aksel Buchholt. ”Hvis vi får udnyttet potentialet, der ligger i at udvinde biogas, så vil det være en enorm gevinst for både klima og den danske samfundsøkonomi,” slår Aksel Buchholt fast

Investorer er afventende

Lige nu er det svært for landmændene at finde private investorer, som vil hjælpe med at betale for biogasanlæggene. Investorerne venter på større sikkerhed og politisk engagement, forklarer Aksel Buchholt. ”Så længe politikkerne ikke bakker op om projektet, og det ikke en større del af den danske energiudvinding, så tør investorer ikke kaste sig ud i det. Men biogas er faktisk en god investering og kan blive en virkelig god forretning,” siger Aksel Buchholt. De anlæg, der bliver bygget nu, skal blive til succeshistorier, hvis projektet skal lykkes, mener Aksel Buchholt. ”Vi kan ikke tåle flere nederlag. Vi skal kun have succeshistorier, hvis landmændene og investorerne skal tro på biogasprojektet. Det her burde være ret lige til for politikerne, så jeg forstår ikke, hvad de laver på Christiansborg.”

Der mangler tilskud

Tidligere fik landmændene tilskud til at investere i et biogasanlæg, men det gør de ikke længere. Det har gjort, at færre landmænd i dag investerer i et biogasanlæg.”Vi har brug for et tilskud eller et favorabelt lån for at kunne investere i et biogasanlæg. Ellers sætter vi os i gæld til halsen,” siger Aksel Buchholt. Mange landmænd er under stort økonomisk pres i øjeblikket, da de ikke kan afsætte samme produktion, som de har plejet. Sanktionerne mod Rusland og Kinas manglende økonomiske vækst de seneste år, har gjort efterspørgslen mindre. ”Politikerne bliver nødt til at være realistiske, hvis de ønsker, at biogasudvindingen får vind i sejlene. Og lige nu er det langt fra realistisk, at vi landmænd selv har økonomien til at pumpe biogasudvindingen ordentligt i gang,” siger Aksel Buchholt.

Mindre lugt - bedre klima

I Danmark produceres det meste biogas ved, at gylle eller andet organisk affald pumpes ind i en iltfri reaktortank. Når bakterierne i tanken spiser det organiske materiale, så udskilles der gasarter, som kan ledes ud af reaktortanken og udnyttes som energikilde. Et biogasanlæg, som udvinder biogas fra gylle, kan omdanne metangas til CO2. Metangas har langt større drivhuseffekt end CO2, og uden et biogasanlæg, forsvinder metangassen op i atmosfæren, hvor den er med til at skabe drivhuseffekt. Et biogasanlæg anslås at kunne mindske drivhuseffekten på en måde, så det svarer til en besparelse på flere tusinde tons CO2. Samtidig har den afgassede gylle også en bedre gødningseffekt end rågylle, siger Aksel Buchholt. ”Det vil give landmænd et større udbytte at gøde med afgasset gylle, og så lugter den mindre. Der er altså rigtigt mange grunde til at hjælpe alle landmænd i gang med udvinde biogas,” slutter Aksel Buchholt.