Sådan lød meldingen fra organisationen Global Footprint Network, der hvert år følger udviklingen og forholdet mellem klodens ressourcer og trækket på dem. Tendensen har været tydelig de sidste mange år - udløbsdatoen for naturens råvarer kommer hele tiden tættere på.

Men hvordan kan det egentlig være, at vores forbrug er blevet et problem? Det skyldes primært, at vi ikke længere kan opretholde et bæredygtigt ressourceforbrug, da vi fortsat bliver flere verdensborgere, der bruger og forbruger, og at store lande som Kina og Indien er i økonomisk vækst. Det skaber grobund for nye middelklasser, der efterspørger møbler, biler, mobiltelefoner, computere og alt det andet, vi tager som en selvfølge i vores del af verden. Traditionelt forbinder vi en stigende efterspørgsel med noget positivt, men i den cirkulære økonomi skal væksten være bæredygtig, hvilket ikke mindst handler om at genanvende produkter og materialer, så vi i stedet for at kassere dem, sender dem i cirkulation.

Adgang frem for ejerskab

I Danmark er vi afhængige af andre landes råstoffer og ressourcer, og i en verden, hvor ressourcerne er knappe, bliver markedet presset og priserne ustabile. Det er ikke en gunstig situation for vores konkurrenceevne, vores velstand og på sigt vores velfærd og sikkerhed. Derfor skal vi i stigende grad til at fokusere på forretningsmodeller og produkter, der i langt højere grad end i dag bygger på adgangen frem for ejerskabet til produkter og serviceydelser. Deleøkonomi, reparation, genbrug, re-design, leasing, leje og andre forretningsmodeller, der bygger på en bedre udnyttelse af produkter, skaber samlet set et lavere ressourceforbrug og dermed mulighed for bæredygtig vækst.

Cirkulær økonomi er fremtiden

Danmark har en masse at byde på, når det gælder løsninger til den cirkulære økonomi. Lige nu befinder vi os i et værdifuldt momentum, fordi EU er kommet med en ny ’Cirkulær Økonomi-pakke’, der inden for et par år vil træde i kraft i medlemslandene. At EU-systemet rykker hurtigt på den cirkulære dagsorden er der ingen tvivl om. I det danske Miljø- og fødevareministerium er området også en prioriteret dagsorden. Implementeringen af den danske ressourcestrategi forventes at hjælpe Danmark godt på vej til at kunne indfri højere genanvendelsesprocenter, men alligevel vil forslagene fra Kommissionen og Parlamentet betyde, at vi i Danmark skal kridte skoene, hvis vi skal nå de foreslåede EU-mål. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mener, som de øvrige EU-lande, at cirkulær økonomi er fremtiden for ikke bare miljøet men også for erhvervslivet. I sine første udtalelser om EU’s pakke for cirkulær økonomi lægger han vægt på, at det er vigtigt at være ’first movers’, da den cirkulære dagsorden på sigt vil være verdensomspændende.

Søg målet

Spørgsmålet er imidlertid, hvad den danske strategi skal være. Hvordan sikrer vi, at Danmark bliver ’first mover’ og foregangsland for den cirkulære dagsorden? Måske vi til en start kunne gå de danske håndboldherrer i bedene og gribe bolden og søge målet, som i den cirkulære kontekst er en national strategi for cirkulær økonomi på tværs af sektorer og ministerier. På den måde kan den danske affalds- og ressourcesektor være med til at sikre danske arbejdspladser og eksport af teknologier og know-how til den store guldmedalje!

Indholdet i en dansk strategi sættes til debat på DAKOFAs årskonference den 29. september i Helsingør, hvor blandt andre Mr. Julius Langendorff fra EU-kommissionen og vores egen Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, deltager.