Siden 1960’erne har vi i den vestlige verden oplevet en tilbagegang i den økonomiske vækst og massive prisstigninger på råvarer. Alene i perioden fra 2000 til 2010 steg råvarepriserne i gennemsnit med 147 procent. Samtidig forventes det, at der på verdensplan i 2030 vil være tre milliarder flere mennesker, der tilhører middelklassen, og at denne gruppe forbrugere vil efterspørge de samme materielle goder, vi i den vestlige verden tager for givet. Det gælder møbler, biler, computere, mobiltelefoner og meget andet. En så stor efterspørgsel vil lægge yderligere pres på klodens ressourcer, og det kan få negativ indflydelse ikke bare på økonomien i global forstand, men også på vores økonomiske formåen i Danmark. Derfor taler man i stigende grad om cirkulær økonomi som en model, der kan sikre vores økonomiske vækst ved at tilpasse produktionsmetoder og forbrugsvaner til den nye ressourcesituation.

EU-initiativer

EU-Kommissionen har netop udsendt en pakke af initiativer, der skal være med til at forebygge de ressourcemæssige udfordringer. Kommissionens initiativer om cirkulær økonomi går ud på, at vi i langt højere grad skal fokusere på en optimal anvendelse af ressourcer, både når vi designer, producerer, bruger og kasserer produkter. Det betyder, at vi snarere skal betragte os selv som brugere end forbrugere, der i langt højere grad efterspørger tjenesteydelser frem for varer.

Godt på vej herhjemme

I Danmark er vi godt i gang med den del af cirkulær økonomi, der omfatter genanvendelse af affald gennem de mange offentlige og private affaldssystemer, som både borgere og virksomheder i dag er en del af. Næste vigtige opgave bliver at minimere affaldet, ved at vi fra start designer vores produkter, så de med lethed kan indgå i nye produkter, når de er nedslidte eller outdatede.

Ellen MacArthur-Foundation lavede sidste år en analyse af potentialet for cirkulær økonomi i Danmark. Den viser, at vi kan forvente at opnå ca. 10.000 nye arbejdspladser og en stigning i BNP på 1%, hvis vi gennemfører de væsentligste indsatser for en cirkulær økonomi. Dette vil samtidig bidrage til at sikre vores konkurrenceevne og levestandard i en fremtid præget af knappe ressourcer.

Flere virksomheder viser vejen

IKEA, Carlsberg, Nike, Mærsk og Philips er blandt de multinationale selskaber, der har set skriften på væggen. Deres initiativer omfatter tilbagetagning af egne produkter, smartere emballagetyper og udvikling af genanvendelige produktelementer. Men også i virksomhedernes forretningsmodeller ser vi et øget fokus på at optimere ressourceudnyttelsen. Philips har erfaret, at en boremaskine i en gennemsnitshusstand bliver brugt 15 minutter om året. Derfor arbejder de på at udvikle leasingmodeller ud fra kundesloganet: ”Jeg har ikke brug for en boremaskine – jeg har brug for et hul i min væg!”. Samme princip gør sig gældende for initiativer som Airbnb og Uber, der med deres forretningsmodeller udnytter den bolig- og transportkapacitet, vi har i overskud.

Vi skal fortsætte initiativerne

De næste par år vil vise, i hvor høj grad vi i dansk lovgivning og produktion kommer til at implementere EU-Kommissionens gode intentioner for cirkulær økonomi, så vi kan fortsætte den ressourceoptimerende bevægelse. I affalds- og ressourcesektoren er vi klar til at bidrage med viden og erfaringer, så vi kan opnå en grøn vækst til gavn for både miljø og økonomi.